Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Direktør Anskaffelser

Om firma

Bane NOR planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Bane NOR
Frist:
19/08/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jenny Homme
+47 916 56 102
jenny.homme@visindi.no
circle overlay
Vibeke Bjerknes
+47 986 45 381
vibeke.bjerknes@visindi.no

Direktør Anskaffelser

Bane NOR planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Bane NOR kjøpte i 2017 varer og tjenester for nær 14 milliarder kroner. Anskaffelsene omfatter bygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet, eiendommer, stasjoner, IKT og hele spekteret av tjenester. Bane NOR er i utvikling og det satses betydelig på jernbane i årene fremover.

Direktør Anskaffelser er en nyopprettet rolle i Bane NOR som er organisert i konsernstaben og rapporterer til Konserndirektør Virksomhetsstyring. Bane NOR er i endring og en ny felles anskaffelsesfunksjon skal etableres fra januar 2019. Anskaffelser utføres i dag i fire ulike divisjoner og den nye direktøren skal samle all aktivitet og sørge for å bygge et fremtidsrettet, effektivt og resultatorientert miljø for å sikre mest mulig jernbane for pengene.

Den vi søker har solid ledererfaring, fortrinnsvis fra konsern eller kompleks virksomhet. Du har deltatt i eller ledet endringsprosjekter og gjerne vært ansvarlig for strategiutvikling. Det er ønskelig at du har erfaring med å etablere anskaffelsesfunksjonen på tvers av organisatoriske skillelinjer. Du har god forståelse for politiske prosesser og erfaring med strategisk innkjøp og anskaffelser.

Som person er du er kommersiell, tillitsskapende, ser helhet og har en naturlig autoritet som gjør at du blir lyttet til. Du setter retning og får folk med deg.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Utarbeide, forankre og videreutvikle foretakets anskaffelsesstrategi, målsettinger, standarder med mer
 • Aktivt bidra til at strategi, retning og policy for anskaffelser implementeres i alle divisjonene
 • Fagansvarlig for alt arbeid med anskaffelser
 • Utvikle kontraktstrategier for større entrepriser og prosjekteringstjenester
 • Utvikle retningslinjer for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, og SHA i anskaffelsesprosessen
 • Utvikle og vedlikeholde Bane NORs produktgruppe- og kategoristrategier
 • Utvikle og vedlikeholde analyse- og kategoristrategier
 • Systemeierskap til innkjøpssystemene

Utdanning:  

 • Høyere relevant utdanning.

Lederstil og personlige egenskaper:  

 • Dyktig relasjonsbygger med god fremstillingsevne som evner å se og realisere forbedringspotensial gjennom teamarbeid og leveranse av gode resultater
 • Opptrer i tråd med konsernets verdier gjennom å være åpen, engasjert og profesjonell i alle situasjoner
 • Er ansvarlig og tar initiativ – handler på eget initiativ og leverer resultater
 • Inspirerer medarbeiderne, koordinerer og gir retning
 • Ansvarliggjør, veileder og utvikler medarbeiderne
 • Evner å sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger og foretar gode vurderinger og prioriteringer
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Tillitsskapende med naturlig autoritet
 • Stor gjennomføringsevne og løsningsorientert
 • Robust og med godt humør

Vi tilbyr:

 • En sentral lederstilling i et godt arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere og kolleger
 • Kompetanseutvikling for både ledere og medarbeidere
 • Utviklingsmuligheter faglig og ledelsesmessig
 • For tiden gratisbillett med NSB
 • Sentral rolle i en virksomhet med høy samfunnsmessig interesse

Lokalisering: 
Oslo sentrum

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS v/Vibeke Bjerknes tlf. 986 45 381 eller Jenny Homme, tlf. 916 56 102. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes å begrunne dette i søknaden. Søknad med CV mottas snarest og innen 19.8.18