Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Direktør for innbygger- og samfunnskontakt

Om firma

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Frist:
30/09/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no

Direktør for innbygger- og samfunnskontakt

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Vi søker direktør som vil tilrettelegge for samspill og dialog med innbyggere, næringsliv og kommunens administrasjon

 

Vi søker en strategisk og tillitvekkende direktør for innbygger- og samfunnskontakt, som er opptatt av samfunnsutvikling og evner å bygge relasjoner og skape samarbeid på tvers av kommunen, kommunens innbyggere og næringslivet.

Tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt er tverrfaglig sammensatt av avdelingene næring, smartby, innbyggerservice, kommunikasjon, kultur og politisk sekretariat. Tjenesteområdet har et utstrakt samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillig organisasjonsliv og andre samfunnsaktører, og er på mange områder døren inn til kommunens virksomhet. Innbyggere og næringslivet skal bli involvert og være viktige bidragsytere for utviklingen av nye, bærekraftige løsninger i kommunen.

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra og med 01.01.2020 slå seg sammen til en ny kommune. Den nye direktøren vil her ha en viktig rolle i å bidra til velfungerende og framtidsrettede løsninger innenfor tjenesteområdet.

Som direktør for innbygger- og samfunnskontakt er du en del av rådmannens lederteam sammen med direktørene for helse og velferd, oppvekst og utdanning, by- og samfunnsplanlegging, bymiljø og utbygging, strategi og styring samt støtte og utvikling. Rådmannens lederteam har en særlig viktig rolle i utviklingen av og styringen av kommunens overordnede planer og strategier.

Det er forventet at direktøren for innbygger- og samfunnskontakt skaper gode resultater og legger til rette for tett samspill og dialog med innbyggere, organisasjoner, næringsliv og kommunens administrasjon. Du får et helhetlig lederansvar for de oppgaver og funksjoner som ligger under tjenesteområdet. Dette inkluderer økonomi-, personal- og fagansvar.

Den riktige lederkandidaten har solid ledererfaring, erfaring med endring- og omstillingsprosesser og er en relasjonsbygger og nettverksbygger. Det er ønskelig at du har erfaring fra minimum ett av tjenesteområdets faglige arbeidsfelt, forstår samspillet mellom politisk- og administrativ ledelse og har kjennskap til kommunal forvaltning og de rammer og forutsetninger som legges grunnlag for god næringsutvikling og verdiskaping. Vi ser etter deg som evner å skape gode resultater og leveranser i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og er god på å delegere ansvar og myndighet. Du er en tillitvekkende sparringspartner og er modig, resultatorientert og direkte i din lederstil.

 

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om stillingen.  Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Vi gjør oppmerksom på at prosessen gjennomføres i samsvar med Offentlighetsloven.