Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Direktør for Klagenemndssekretariatet

Om firma

Klagenemndssekretariatet er et ordinært statlig forvaltningsorgan som ble opprettet 1. april 2017. Organet betjener for tiden seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Sekretariatet styres administrativt ved instruksjon fra Nærings- og fiskeridepartementet. Klagenemndssekretariatet har ti ansatte og er lokalisert i moderne lokaler i Bergen sentrum.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Bergen
Arbeidsgiver:
Klagenemndssekretariatet
Frist:
03/09/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hege Solbakken
+47 911 04 141
hege.solbakken@visindi.no
circle overlay
Knut Nils Kvammen Eide
+47 916 56 107
knut.eide@visindi.no
circle overlay
Rasmus Haugen Sandvik
+47 473 02 152
rasmus.haugen.sandvik@visindi.no

Direktør for Klagenemndssekretariatet

Klagenemndssekretariatet er et ordinært statlig forvaltningsorgan som ble opprettet 1. april 2017. Organet betjener for tiden seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Sekretariatet styres administrativt ved instruksjon fra Nærings- og fiskeridepartementet. Klagenemndssekretariatet har ti ansatte og er lokalisert i moderne lokaler i Bergen sentrum.

Klagenemndssekretariatet styres administrativt ved instruksjon fra Nærings- og fiskeridepartementet, er bevilgningsfinansiert, kontrolleres av Riksrevisjonen og er underlagt det statlige bevilgningsreglementet og reglementet for økonomistyring i staten. De ansatte i sekretariatet er statsansatte.

Vi søker deg som har erfaring fra å lede høykompetente medarbeidere, som fortrinnsvis har juridisk eller økonomisk utdanning, og som har innsikt i konkurranserett, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett. Stillingen krever god rolleforståelse, et helhetlig og tverrfaglig perspektiv og evne til å skape engasjement og samhandling på tvers av nemndene. Du er en trygg, faglig sterk og motiverende leder internt, og representerer Klagenemndssekretariatet på en god måte eksternt. Svært gode kommunikasjonsevner forutsettes, og erfaring fra mediehåndtering er en fordel. Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Stillingen som leder av Klagenemndssekretariatet er en fast stilling i lønnsspenn kr 792 700 – 1 033 700 (ltr. 80 – 90). Kvinner oppfordres til å søke.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi ved Knut Eide, tlf. 916 56 107 eller Hege Solbakken, tlf. 911 04 141 eller se visindi.no. Send søknad med CV via ”stillinger” på Visindi.no snarest og senest innen 03.09.2017. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp en offentlig og utvidet søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.