Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Direktør

Om firma

Regjeringen vil opprette et forvaltningsorgan for håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall og framtidig avvikling av norske reaktorer. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal være et nasjonalt organ, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde. Virksomheten vil bli formelt etablert i 2018, og skal lokaliseres til Halden.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Halden
Arbeidsgiver:
Norsk nukleær dekommisjonering
Frist:
15/01/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no

Direktør

Regjeringen vil opprette et forvaltningsorgan for håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall og framtidig avvikling av norske reaktorer. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal være et nasjonalt organ, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde. Virksomheten vil bli formelt etablert i 2018, og skal lokaliseres til Halden.

Oppgavene som organet på sikt vil bli ansvarlig for, innebærer å sikre mennesker og miljø mot radioaktiv forurensning i et svært langsiktig perspektiv og inkluderer sikker behandling av norsk brukt reaktorbrensel, etablering av oppbevaringsløsning(er) for norsk radioaktivt avfall, riving av reaktorer, opprydding på områdene reaktorene står, og forvaltning/drift av nukleær infrastruktur. Oppgavene vil kreve god kommunikasjon med nasjonale og lokale myndigheter. De tekniske løsningene må finnes i samarbeid internasjonale og nasjonale fagmiljøer.

Sentrale oppgaver vil blant annet være:

  • bygge opp NND og sikre gode rutiner og systemer for planlegging, oppfølging, gjennomføring og oppfølging av tiltak, informasjon og kommunikasjon
  • gjennomføre aktiviteter i tråd med fastsatte mål og prioriteringer fra departementet
  • fastsette mål, resultatkrav og tiltak for organisasjonen, og foreta prioriteringer med ettårig og flerårig perspektiv
  • sikre at det foretas relevante risikovurderinger

Direktøren ansettes på åremål for en periode på seks år, med mulighet for ytterligere en periode.

Lønn etter avtale.

Vi ser etter en kandidat med høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, solid erfaring fra ledelse av omfattende prosjekter (teknologi- og industrirelaterte), fra organisasjonsutvikling og med god forståelse for offentlig sektor og aktørbildet. Det vil være en fordel med relevant internasjonal erfaring samt erfaring fra mediehåndtering og påvirkningsarbeid. Den rette kandidaten har gjennomføringsevne, er en god relasjonsbygger som evner å skape tillit og troverdighet gjennom sin kommunikasjon, har god politisk forståelse og har strategisk og helhetlig perspektiv på oppgavene og rollen.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 15. januar 2018.

Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet søkerliste. Begrunnet søknad om unntak fra offentlighet må gis i god tid før fristens utløp.