Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Direktør Strategi & forretningsutvikling Konsernutvikling og digitale tjenester

Om firma

Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskap. Konsernet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart®, Fuso og Setra til Norge og er også en betydelig aktør innen bildetalj, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet. Selskapet har ca. 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.

Bilbransjen er i store og spennende endringer. Vi kan eie bil, leie bil eller dele bil. Vi kan kjøre elektrisk, plug-in eller bensin/diesel. Bilen er i ferd med å kobles til nettet og bli selvkjørende. Vi vil finne nye måter å fylle vårt mobilitetsbehov på i tiden som kommer. Bertel O. Steen skal være med på å forme denne fremtiden! 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Lørenskog
Arbeidsgiver:
Bertel O. Steen
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no

Direktør Strategi & forretningsutvikling Konsernutvikling og digitale tjenester

Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskap. Konsernet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart®, Fuso og Setra til Norge og er også en betydelig aktør innen bildetalj, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet. Selskapet har ca. 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.

Bilbransjen er i store og spennende endringer. Vi kan eie bil, leie bil eller dele bil. Vi kan kjøre elektrisk, plug-in eller bensin/diesel. Bilen er i ferd med å kobles til nettet og bli selvkjørende. Vi vil finne nye måter å fylle vårt mobilitetsbehov på i tiden som kommer. Bertel O. Steen skal være med på å forme denne fremtiden! 

Som Direktør Strategi og forretningsutvikling vil du ha hovedansvaret for å lede avdelingen for Strategi & forretningsutvikling i Bertel O. Steen AS med ansvar for strategi og utviklingsplanen for hele konsernet på tvers av alle forretningsområder og støttefunksjoner.

Du har det overordnede ansvaret for porteføljestyringen av prosjektene i konsernet, inkludert oppfølging av fremdrift og gevinstrealisering. Du får ansvar for årlig justering og oppdatering av konsernets utviklingsplan, og vil proaktivt identifisere nødvendige justeringer for å levere på konsernets strategiske mål. Rollen innebærer også ansvar for at avdelingen har nødvendig kapasitet- og kompetansesammensetning til å levere på prioriterte prosjekter og utviklingsoppgaver. Du utvikler beslutningsgrunnlag til styret og konsernledelse og har ansvar for at prosjektene fra Strategi og forretningsutvikling leveres med høy grad av kvalitet og forretningsverdi. Rollen gir også ansvar for identifisering av sentrale risikoer knyttet til strategiske problemstillinger og prosjektportefølje og proaktivt identifisere nødvendig tiltak. I tillegg vil personalansvar for senior forretningsutviklere, forretningsutviklere og analytikere i avdelingen, falle under ditt ansvarsområde.

Ansvarsområder:

 • Utvikle og forvalte konsernets helhetlige strategi og utviklingsplan og sikre effektiv porteføljestyring og gevinstrealisering for konsernets utviklingsprosjekter
 • Lede avdelingen for Strategi & forretningsutvikling og sikre ressursallokering og bemanning på prioriterte prosjekter i konsernet
 • Coache og utvikle ressursene i avdelingen slik at oppgavene løses med dyp problemforståelse og med høy kvalitet
 • Dialog med viktige interessenter for å forstå utviklingsbehov og prioriteter , samt sikre nødvendig forankring av og forståelse for det samme utviklingsbehovet
 • Bistand i konsernets utviklingsorienterte dialog med styret og eiere
 • Forstå og evaluere markedssituasjon og –trender, samt interne utfordringer for å identifisere nødvendige justeringer til etablerte strategier og planer
 • Dialog og støtte til konsernledelsen for å sikre at strategiske mål realiseres

Kvalifikasjoner/kompetanse

 • Relevant utdannelse fra høyskole -/universitetsnivå, mastergrad (sivilingeniør eller siviløkonom)
 • 10+ års erfaring med strategi og utviklingsarbeid og ledelse av større kompliserte prosjekter
 • Erfaring med å lede transformasjonsprosjekter, også gjennom implementeringsfasen
 • Erfaring fra konsulentmiljøer og med større transformasjonsprosjekter
 • Erfaring fra handelsindustrien

Personlige egenskaper og profil:

 • Gode og tydelige lederegenskaper
 • Resultatorientert, initiativrik og konkurranselysten
 • Sterke kommunikasjonsegenskaper og gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Uredd og med mot til å utfordre og være nytenkende
 • Analytisk og med sterk gjennomføringskraft
 • Målrettet, strukturert og med høy arbeidskapasitet
 • Positiv innstilling, initiativrik og med sterkt pågangsmot

Vi tilbyr spennende, interessante og utfordrende oppgaver som gir faglig utvikling og læring i et sterkt og kompetent miljø. Bertel O. Steen er et av Norges største handelshus, og enheten for Strategi og forretningsutvikling vil stå i spissen for en rivende utvikling som tar sikte på å dekke fremtidens bil- og transportbehov. Godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsvilkår. Arbeidssted vil være ved konsernets hovedkontor på Skårer i Lørenskog.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Visindi ved Frederic Moger, tlf. 415 48 884, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Send oss CV og søknad snarest. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.