Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Direktør til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Om firma

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten, herunder e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene.

Les mer om oss på regjeringen.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger
Arbeidsgiver:
Helse- og omsorgsdepartementet
Frist:
25/03/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Dag Vevatne
+47 916 56 111
dag.vevatne@visindi.no
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no

Direktør til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten, herunder e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene.

Les mer om oss på regjeringen.no

 

Vi søker direktør til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Undersøkelseskommisjonen skal etableres i løpet av 2018 i Stavanger-området. Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til å forebygge fremtidige hendelser og gjøre helse- og omsorgstjenesten enda tryggere og bedre for pasientene. Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt departementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Ny direktør skal lede etableringen og senere utvikling og drift av undersøkelseskommisjonen. Du blir ansvarlig for å bygge kompetanse i egen virksomhet og utvikle virksomhetens strategi.

Ny direktør:

 • er strategisk orientert
 • har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner
 • evner å inspirere og lede kompetente medarbeidere
 • er en raus og omgjengelig person

Ny direktør må ha:

 • god kunnskap om norsk helse- og omsorgstjeneste og hvordan den er organisert
 • høyere utdanning
 • bred ledererfaring
 • god rolleforståelse
 • innsikt i og forståelse for politiske prosesser
 • kunnskap om statlig forvaltning og styring
 • sikkerhetsfaglig kompetanse er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og evne til å kommunisere godt i media

Du må være norsk statsborger, og må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, lønn etter avtale og gode velferdsordninger. Kvinner oppfordres til å søke.

 

 

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi v/Dag Vevatne tlf. 916 56 111, Stig Finnerud tlf. 913 39 600 eller Silje Finnskog Jensen tlf. 473 04 857. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Søknad og CV sendes via www.visindi.no snarest og senest innen 25.03.18.

Etter at søknadsfristen er gått ut lages det en offentlig og en utvidet søkerliste. Søkere som har bedt om konfidensiell behandling kan likevel bli oppført på søkerlisten. I så fall vil søkere bli varslet før offentliggjøring.