Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Eiendomsdirektør

Om firma

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivreiser med 267 millioner i reiser i 2017. Det er en historisk satsing på kollektivsektoren i regionen med store infrastrukturprosjekter og antall kollektivreiser er i sterk vekst. Sporveien er et integrert transportkonsern med fokus på driftsartene Trikk, T-bane og Unibuss som er organisert i datterselskaper. Sporveien har 3700 ansatte og forvalter, vedlikeholder og utvikler infrastrukturen for skinnegående transport i tillegg til operasjonen knyttet til driftsartene. Eiendomsvirksomheten i Sporveien er en egen resultatenhet som skal sikre konsernet eiendommer for å gjennomføre effektiv drift (herunder kjøp/salg av eiendom), eiendomsutvikling (kjøp, salg, utvikling) og drift og forvaltning av konsernets administrative bygg.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Sporveien
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jenny Homme
+47 916 56 102
jenny.homme@visindi.no
circle overlay
Renate Karlsnes Skilnand
+47 930 50 038
renate.skilnand@visindi.no

Eiendomsdirektør

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivreiser med 267 millioner i reiser i 2017. Det er en historisk satsing på kollektivsektoren i regionen med store infrastrukturprosjekter og antall kollektivreiser er i sterk vekst. Sporveien er et integrert transportkonsern med fokus på driftsartene Trikk, T-bane og Unibuss som er organisert i datterselskaper. Sporveien har 3700 ansatte og forvalter, vedlikeholder og utvikler infrastrukturen for skinnegående transport i tillegg til operasjonen knyttet til driftsartene. Eiendomsvirksomheten i Sporveien er en egen resultatenhet som skal sikre konsernet eiendommer for å gjennomføre effektiv drift (herunder kjøp/salg av eiendom), eiendomsutvikling (kjøp, salg, utvikling) og drift og forvaltning av konsernets administrative bygg.

En sentral rolle i byutviklingen

Eiendomsdirektøren skal bygge, lede og videreutvikle konsernets eiendomsvirksomhet.
Eiendom eier og forvalter store verdier for konsernet. I tillegg til å sikre strategisk driftseiendom for trafikkavvikling skal eiendomsvirksomheten sørge for «mer kollektivtrafikk for pengene» gjennom eiendomsutvikling og kommersiell virksomhet knyttet til eiendommene (salg, utleie privat/næring, eiendomsutvikling). Videre skal eiendomsenheten bidra til å utvikle og fremme fremtidsrettede kollektivknutepunkt med bolig, næring og stasjoner i samarbeid med andre aktører i sektoren for å sikre transportsystemets konkurransekraft.
Majorstuen, hvor Sporveien eier mer enn 60 mål, representerer det viktigste prosjektet i utviklingsporteføljen til eiendom – som en del av byutviklingen og utbygging av Fornebubanen skal det legges til rette for en betydelig eiendomsutvikling med store arealer til bolig- og næringsformål.

Vi søker en utviklingsorientert, langsiktig og drivende relasjonsbygger med høyere utdanning og bred erfaring fra eiendomsbransjen/bygg- og anlegg/utbygging. Den rette har meget god forretningsforståelse og er dyktig til å kommunisere og samarbeide både internt og eksternt. Eiendomsdirektøren har resultatansvar for eiendomsvirksomheten, leder et engasjert og kompetent eiendomsteam og rapporterer til konserndirektør for eiendom, strategi og konsernutvikling.

Interessert? Kontakt Visindi AS ved Jenny Homme, tlf. 916 56 102, eller Renate Skilnand, 930 50 038. Søknad med CV sendes snarest.