Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Eiendomsutvikler – Tomteopparbeidelse

Om firma

NHP Eiendom AS er et av landets ledende eiendomsselskap og har som hovedformål å utvikle bytransformasjonsområder, handels-, logistikk- og industrirelaterte eiendomsprosjekter i Norge og Sverige. Selskapet har som målsetting å delta i hele verdikjeden – utvikle, leie ut, bygge og eie eiendom. Selskapets virksomhet fokuserer på konverteringsprosjekter innenfor bygrensene samt større omreguleringsprosjekter langs hovedfartsårer rundt de store byene. NHP legger vekt på å etablere langsiktige partnerskap med leietakere som ønsker å ekspandere og relokalisere i og rundt de store byene. NHP Eiendom AS har hovedkontor i Trondheim og hovedaksjonær i selskapet er Reitangruppen.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
NHP Eiendom AS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Nils Jørgen Tømmerås
+47 971 84 166
nils.jorgen.tommeraas@visindi.no
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no

Eiendomsutvikler – Tomteopparbeidelse

NHP Eiendom AS er et av landets ledende eiendomsselskap og har som hovedformål å utvikle bytransformasjonsområder, handels-, logistikk- og industrirelaterte eiendomsprosjekter i Norge og Sverige. Selskapet har som målsetting å delta i hele verdikjeden – utvikle, leie ut, bygge og eie eiendom. Selskapets virksomhet fokuserer på konverteringsprosjekter innenfor bygrensene samt større omreguleringsprosjekter langs hovedfartsårer rundt de store byene. NHP legger vekt på å etablere langsiktige partnerskap med leietakere som ønsker å ekspandere og relokalisere i og rundt de store byene. NHP Eiendom AS har hovedkontor i Trondheim og hovedaksjonær i selskapet er Reitangruppen.

Vi søker dyktige sivilingeniører som ønsker å utvikle seg til å bli blant landets fremste innen eiendomsutvikling

Eiendomsutvikler – Tomteopparbeidelse

Prosjektleder

Stillingen vil jobbe tett sammen med, Eiendomsutvikler – produksjon. Se også stillingen Eiendomsutvikler – produksjon. Eiendomsutvikler-produksjon

Har du erfaring med konseptutvikling innen eiendom og ønsker å jobbe på byggherresiden? Vi søker en dyktig sivilingeniør som vil bli ansvarlig for å optimalisere og utvikle eiendomsprosjekter.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Være prosjektleder for tomteutbyggingsprosjekter, planlegge og lede det daglige arbeidet, samt følge opp de ulike delprosessene i prosjektet.
 • Etablere prosjektorganisasjoner og prosjekteringsteam.
 • Representere byggherre i tidligfasen av utviklingsprosjekter med ansvar for kontrahering og oppfølging av eksterne tekniske konsulenter.
 • Lønnsomhetsvurderinger, spesifikasjon og budsjettering av infrastruktur- og opparbeidelse av tomter.
 • Forestå kalkulasjon av prosjekter og innkjøp av entrepriser og tjenester innen opparbeidelse og infrastruktur.
 • Ansvarlig for gode søknadsprosesser og myndighetskontakt innen infrastrukturområdet.
 • Sikre at prosjektene har alle nødvendige tillatelser og godkjennelser.
 • Holde seg oppdatert på reguleringsplaner og lede oppfølging av reguleringsbestemmelser.
 • Sikre at myndigheter og kunder oppdateres med nødvendig informasjon for prosjektet.
 • Utforme og drive prosjektene med hensyn til forhandlinger, fremdrift og kostnader.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannet sivilingeniør innen bygg, anlegg eller kommunalteknikk.
 • Forståelse for hele verdikjeden; fra tomteakkvisisjon og eiendomsutvikling til salg.
 • tre års erfaring fra byggherre, rådgivende ingeniør, eiendomsutvikling eller entreprenør i landbaserte prosjekter.
 • Annen erfaring fra bygg- eller eiendomsbransjen kan også være relevant.
 • Erfaring med norske regler, standarder og forskrifter (Byggherreforskriften).
 • Erfaring med offentlige anbud og forhandlinger.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger.
 • Stor utvikling i et av Norges sterkest voksende eiendomsselskaper.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Høy grad av frihet og fleksibilitet.
 • Muligheten til å jobbe selvstendig med interessante prosjekter.