Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Ekspedisjonssjef –
Handelspolitisk avdeling

Om firma

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en framtidsrettet nærings- og fiskeripolitikk. Arbeidsområdene inkluderer bl.a. næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, forenklingsarbeid, konkurransepolitikk, handelspolitikk, fiskeri- og havbrukspolitikk samt maritim politikk. Departementet forvalter også statens eierandeler i en rekke selskaper. www.regjeringen.no/nfd

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Nærings- og fiskeridepartementet
Frist:
15/08/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no
Departementsråd Reier Søberg, tlf. 915 44 202

Ekspedisjonssjef –
Handelspolitisk avdeling

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en framtidsrettet nærings- og fiskeripolitikk. Arbeidsområdene inkluderer bl.a. næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, forenklingsarbeid, konkurransepolitikk, handelspolitikk, fiskeri- og havbrukspolitikk samt maritim politikk. Departementet forvalter også statens eierandeler i en rekke selskaper. www.regjeringen.no/nfd

Handelspolitisk avdeling har ansvar for å bidra til gode og forutsigbare rammevilkår for norske bedrifters satsinger i internasjonale markeder.  Bilaterale handelsavtaler, enten sammen med de øvrige EFTA-land eller for Norge alene, aktiv deltakelse i EØS-samarbeidet for å sikre et velfungerende indre marked for varer og tjenester og handelspolitiske konsultasjoner og økonomiske samarbeidskommisjoner med andre land er viktige virkemiddel i dette arbeidet.

Avdelingen har også ansvar for eksportfinansiering, herunder GIEK og Eksportkreditt Norge, rammene for Norges Sjømatråds virksomhet, samarbeid med bl.a. Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet om fremme av norske næringsinteresser i utlandet og Norges deltakelse på verdensutstillinger. Fremme av sjømateksporten og handelspolitiske saker på sjømatområdet inngår også i avdelingens oppgaver.

Den internasjonale handelspolitiske utviklingen som følge av bl.a. Brexit, omleggingen av amerikansk handelspolitikk, Kinas økonomiske fremmarsj og utviklingen i Russland stiller Norge overfor nye utfordringer i internasjonalt økonomisk samarbeid. Ekspedisjonssjefen vil ha en sentral rolle i å bidra til å utforme norske svar på disse utfordringene.

Som ekspedisjonssjef må du ha god innsikt i styringssystemer i offentlig sektor og i forholdet mellom politikk og administrasjon. Det kreves god innsikt i handelspolitiske spørsmål og kunnskap om norsk næringsliv. Erfaring fra internasjonale forhandlinger er en fordel og svært gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Likeledes vil det bli lagt vekt på kunnskap om organiseringen av det internasjonale samarbeidet innenfor avdelingens arbeidsområde. Selvstendig vurderingsevne, samarbeidsegenskaper og evnen til å opptre i forhandlinger og møter med trygghet og autoritet vil bli vektlagt. Du må ha evne til å lede på en måte som stimulerer til utvikling, inspirasjon, samarbeid og fleksibilitet. Høyere, relevant utdanning og ledererfaring er en forutsetning. Du vil lede en avdeling med i underkant av 50 medarbeidere organisert i fem seksjoner.

Søkere må være norske statsborgere og må kunne sikkerhetsklareres. Stillingen rapporterer til departementsråden og inngår i departementets toppledergruppe.

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen på tlf. 916 56 103 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. For ytterligere informasjon kan også departementsråd Reier Søberg kontaktes, tlf. 915 44 202. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 15. august.

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om man har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.