Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Fagsjef juss og skatt

Om firma

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger/Oslo
Arbeidsgiver:
Norsk olje og gass
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Fagsjef juss og skatt

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon.

Norsk olje og gass er den viktigste interesseorganisasjon for olje- og gassindustrien i Norge, med store og sentrale virksomheter som medlemmer. Organisasjonen har som mål å fremme medlemmenes interesser og få politisk gjennomslag. Dette arbeidet innebærer bl.a. utstrakt kontakt med medlemsbedriftene, myndighetsorganer, politiske partier og bransjeorganisasjoner på områder som næringspolitikk, HMS, klima- og miljøspørsmål, forskning, innovasjon og andre bransjerelaterte tema.

Oppgavene til fagsjef juss og skatt vil i hovedsak være knyttet til oppfølging av politiske prosesser, nettverksbygging og koordinering og rådgiving mot medlemsbedriftene. Stillingen innebærer også kontakt og samarbeid med Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet og Oljeskattekontoret med flere.

For å lykkes i denne stillingen, må du ha juridisk embetseksamen, fortrinnsvis innen petroleums- eller skatterett. Du må ha innsikt i industriens rammevilkår og forutsetninger, erfaring fra utrednings- og analysearbeid og god kunnskap om politisk prosesser. Du må ha et godt blikk for helheten, gode relasjonsbyggende egenskaper og meget gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Siri Skauge, tlf. 900 91 224. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.