Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Forretningsutvikler konsernutvikling og digitale tjenester

Om firma

Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskap. Konsernet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart®, Fuso og Setra til Norge og er også en betydelig aktør innen bildetalj, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet. Selskapet har ca. 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.

Bilbransjen er i store og spennende endringer. Vi kan eie bil, leie bil eller dele bil. Vi kan kjøre elektrisk, plug-in eller bensin/diesel. Bilen er i ferd med å kobles til nettet og bli selvkjørende. Vi vil finne nye måter å fylle vårt mobilitetsbehov på i tiden som kommer. Bertel O. Steen skal være med på å forme denne fremtiden! 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Lørenskog
Arbeidsgiver:
Bertel O. Steen
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Renate Karlsnes Skilnand
+47 930 50 038
renate.skilnand@visindi.no

Forretningsutvikler konsernutvikling og digitale tjenester

Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskap. Konsernet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart®, Fuso og Setra til Norge og er også en betydelig aktør innen bildetalj, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet. Selskapet har ca. 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.

Bilbransjen er i store og spennende endringer. Vi kan eie bil, leie bil eller dele bil. Vi kan kjøre elektrisk, plug-in eller bensin/diesel. Bilen er i ferd med å kobles til nettet og bli selvkjørende. Vi vil finne nye måter å fylle vårt mobilitetsbehov på i tiden som kommer. Bertel O. Steen skal være med på å forme denne fremtiden! 

Som forretningsutvikler vil du ha en nøkkelrolle i å lede og sikre gjennomføring av prosjekter på tvers av konsernet. I rollen som forretningsutvikler vil du ha et helhetlig ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet, samt kvalitet i alle prosjektets leveranser. Prosjektene kan være sammensatt av interne ressurser, eventuelt i samarbeid med eksterne ressurser.

Du vil få ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter og sikre kvalitet i alle prosjektleveranser. I tillegg vil du være ansvarlig for at prosjektene leverer på definerte mål og realiserer identifiserte gevinster. Samtidig er ansvaret å planlegge og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for å levere definert mandag og omfang. Du håndterer prosjektenes interessenter og forankrer prosjektets mandat og anbefalinger gjennom alle faser av prosjekter. Videre vil du identifisere og overvåke sentrale risiko ved prosjektet og proaktivt iverksette nødvendig tiltak. Om du i tillegg bidrar til at prosjektene utfordrer og «strekker tankesettet» er du en attraktiv kandidat for oss og den utvikling vi sammen skal gjennom!

Ansvarsområder:

 • Identifisere og planlegge prosjekter og prosjektleveranser i konsernet
 • Identifisere og evaluere nye forretningsmuligheter for konsernet og utarbeide beslutningsgrunnlag i samarbeid med Bertel O. Steens forretningsområder
 • Lede større prosjekter i konsernet og ha en aktiv rolle for å støtte gjennomføring og gevinstrealisering for prosjektene i konsernet
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag til styringsgrupper og konsernledelse, samt aktivt sikre forankring rundt prosjektenes problemstilling og anbefalinger
 • Bidra til å løpende identifisere nye problemstillinger og prosjekter som bør adresseres i konsernet

Kvalifikasjoner/ kompetanse:

 • Krav til relevant utdanning fra høyskole-/universitetsnivå, mastergrad (sivilingeniør eller siviløkonom)
 • Minimum 5 års erfaring med strategi, utviklingsarbeid og ledelse av større komplekse prosjekter
 • Erfaring med å lede transformasjonsprosjekter, også gjennom implementeringsfasen
 • Erfaring fra konsulentmiljøer og større transformasjonsprosjekter
 • Operasjonell erfaring fra ledelse av større prosjekter og utviklingsprogrammer i «linjen»

Personlig egenskaper og profil:

 • Gode og tydelige prosjektlederegenskaper
 • Resultatorientert, initiativrik og konkurranselysten
 • Sterke kommunikasjonsegenskaper og gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Uredd og med mot til å utfordre og være nytenkende
 • Målrettet, strukturert og med høy arbeidskapasitet
 • Positiv, innovativ og med sterkt pågangsmot
 • Analytiske evner som støtter å omsette analyse og innsikt til klare beslutningsråd for konsernledelsen

Vi tilbyr spennende, interessante og utfordrende oppgaver som gir faglig utvikling og læring i et sterkt og kompetent miljø. Bertel O. Steen er et av Norges største handelshus, og enheten for Strategi og forretningsutvikling vil stå i spissen for en rivende utvikling som tar sikte på å dekke fremtidens bil- og transportbehov. Godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsvilkår. Arbeidssted vil være ved konsernets hovedkontor på Skårer i Lørenskog.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Visindi ved Renate Skilnand, tlf. 930 50 038, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Send oss CV og søknad snarest. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.