Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Forskningssjef i Oslo

Om firma

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, spesialrådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre ca. 210 medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn. Kundene skal oppleve ett SINTEF.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
SINTEF Byggforsk
Frist:
19/09/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Konserndirektør Hanne Rønneberg, tlf. 928 51 585

Forskningssjef i Oslo

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, spesialrådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre ca. 210 medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn. Kundene skal oppleve ett SINTEF.

Bygninger og installasjoner

Vil du lede et av landets sterkeste fagmiljøer innen byggforskning?

Avdeling Bygninger og installasjoner utfører forskningsprosjekter og produktdokumentasjon på vegne av klienter innen fagområdene energi og inneklima, byggeteknikk, klima, miljø og arkitektur, og sanitær og våtrom. Kundene deres kommer fra universitetsmiljøer, myndighetene, offentlig forvaltning og hele byggenæringens verdikjede.

Forskningssjefen har det overordnede ansvaret for den faglige, personalmessige, administrative og økonomiske utviklingen av avdelingen med sine 47 høyt kvalifiserte medarbeidere. Du får ansvar for at avdelingens kompetanseprofil og innsats er framtidsrettet og stemmer overens med kundens behov. Som del av SINTEF Byggforsks ledergruppe skal du også bidra til å utvikle og realisere konsernet og instituttets mål og strategi.

Som forskningssjef får du mulighet til lede et av landets sterkeste fagmiljøer innen byggforskning. Du vil samarbeide tett med andre relevante fagmiljøer, internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt. Som del av ledergruppen vil du også ha stor innflytelse på SINTEF Byggforsks øvrige virksomhet

Vi forutsetter ledererfaring fra en kompetanseorganisasjon og relevant utdanning, minimum på masternivå. Kompetanse innenfor ett av de sentrale forskningsområdene i avdelingen er en fordel. Jobben krever god innsikt og forståelse for byggenæringens utfordringer og verdikjeder. Vi tror den ideelle kandidaten har høy gjennomføringsevne, gode team-byggende egenskaper og evne til å sette forskning inn i en samfunnsmessig og forretningsmessig helhet.

Stillingen rapporterer til konserndirektør. Arbeidssted er Oslo.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.