Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

FOU-sjef

Om firma

Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon innen frukt, bær, grønnsaker og potet og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter. Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen at forbrukerne får norske kvalitetsprodukter hele året. Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge, både innen industri, distribusjon og omsetning. Gartnerhallen har 11 ansatte i sentraladministrasjonen og omsetter for ca. 2,3 mrd årlig.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Gartnerhallen
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no
Administrerende direktør Elisabeth Morthen tlf. 934 18 160

FOU-sjef

Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon innen frukt, bær, grønnsaker og potet og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter. Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen at forbrukerne får norske kvalitetsprodukter hele året. Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge, både innen industri, distribusjon og omsetning. Gartnerhallen har 11 ansatte i sentraladministrasjonen og omsetter for ca. 2,3 mrd årlig.

Norske forbrukere etterspør kortreiste, norske grøntprodukter av høy kvalitet, og markedet er i stadig vekst. Gartnerhallen skal møte vekstmulighetene med en offensiv organisasjon som bidrar til at norskandelen i markedet øker. Vi skal fornye oss og forsterke organisasjonen med 3 nøkkelstillinger.

FOU-sjefen har ansvar for å ta initiativ, koordinere og styre Gartnerhallens FOU- og innovasjonsvirksomhet i nært samarbeid med våre produsenter, kunder og med FOU-, innovasjons- og fagmiljøene. Stillingen vil være sentral i det norske FOU-miljøet innen frukt og grønt, og skal bidra til at den norske produksjonen videreutvikles og møter markedsmulighetene.

Ansvar/hovedoppgaver:

 • Ta initiativ til FOU- og innovasjonsprosjekter i nært samarbeid med relevante fagmiljøer innenfor næringa
 • Samarbeide tett med FOU-miljøet i BAMA om initiativer på FOU-området
 • Sikre en innretning på FOU- og innovasjonsprosjekter som bidrar til at resultatene er anvendbare og tilpasset muligheter og utfordringer i markedet
 • Sørge for at forskningsresultater blir implementert og tatt aktivt i bruk i næringa
 • Lede eller delta som faglig ressurs i innovasjonsprosjekter der Gartnerhallen har en naturlig rolle
 • Representere Gartnerhallen i aktuelle FOU-fora og grupper
 • Være Gartnerhallens fremste ressurs på området internt og eksternt, blant annet overfor fagmiljøer som NIBIO og overfor myndighetsorganer
 • Være Gartnerhallens representant i innstillingsrådet for Grofondet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på Masternivå
 • God faglig erfaring fra relevante fagområder
 • Godt nettverk i FOU- og relevante fagmiljøer
 • Innsikt i og forståelse for grensesnittet mellom FOU-/innovasjonsvirksomheten og markedets behov
 • Erfaring fra eller kjennskap til landbrukssektoren generelt, og frukt- og grøntnæringa spesielt, er en fordel
 • Prosjektledererfaring og/eller erfaring fra ledende funksjoner er en fordel, men gode personlige forutsetninger for å være en god leder vil bli tillagt vekt

Stillingen passer for en god fagperson som ønsker å sette spor innen FOU-og innovasjonsvirksomhet i frukt- og grøntnæringa i Norge. Den rette person vil få en sentral funksjon i det norske miljøet på området, og ville kunne bli en viktig pådriver for at den norske frukt og grøntnæringa posisjonerer seg godt for fortsatt framtidig vekst. FOU-sjefen må evne å omsette FOU-resultater til praktisk handling, slik at ny kunnskap blir implementert og tatt i bruk i næringa.
Gartnerhallens administrasjon er liten og effektiv, dermed blir ditt faglige lederansvar kombinert med egen, aktiv utførelse av de fleste oppgaver viktig for resultatoppnåelsen.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende rolle der rett person kan utgjøre en forskjell og sette solide spor etter seg. Du blir en meget viktig støttespiller for adm. dir, og vil delta i fornyelsen av Gartnerhallens grunnlag for vekst og utvikling.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Gartnerhallen v/Administrerende direktør Elisabeth Morthen tlf. 934 18 160. eller Visindi v/Magne Amundsen tlf. 916 56 101. Søknad med CV sendes snarest.