Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Generalsekretær

Om firma

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med nær 310.000 medlemmer og 57 medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. DNTs administrasjon driver aktivt organisasjons- og strategiarbeid, fungerer som sekretariat for medlemsforeningene og videreutvikler foreningen gjennom målrettet informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. DNTs administrasjon har ca. 40 ansatte og har nyoppusset kontor sentralt på Youngstorget i Oslo.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Den Norske Turistforening
Frist:
18/03/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no
circle overlay
Vibeke Bjerknes
+47 986 45 381
vibeke.bjerknes@visindi.no
Styreleder Berit Kjøll, tlf. 922 55 566

Generalsekretær

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med nær 310.000 medlemmer og 57 medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. DNTs administrasjon driver aktivt organisasjons- og strategiarbeid, fungerer som sekretariat for medlemsforeningene og videreutvikler foreningen gjennom målrettet informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. DNTs administrasjon har ca. 40 ansatte og har nyoppusset kontor sentralt på Youngstorget i Oslo.

Naturopplevelser for livet

Den Norske Turistforening er inne i en spennende fase med høy aktivitet og utvikling. Vi søker en leder som ønsker å bidra til å videreutvikle Norges største friluftsorganisasjon og ta vare på den norske friluftstradisjonen i fjellet, i skogen, langs kysten, i tettsteder og i byen. Generalsekretæren bør ha en genuin interesse for friluftsliv og ønske om å ta vare på naturen, og et sterkt engasjement for å utvikle attraktive tilbud og aktiviteter for medlemmene, med et særlig fokus på barn og unge.

Generalsekretæren har ansvaret for å legge til rette for gode prosesser, beslutninger og iverksetting av vedtak fattet av DNTs landsstyre samt lede DNTs felles administrasjon.

Sentrale oppgaver:

  • Overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av organisasjonen i tråd med vedtak fra styrende organer
  • Ansvar for at visjon, verdigrunnlag, mål og veivalg innarbeides og er førende for aktiviteter, organisering og ledelse i administrasjonen
  • Daglig ledelse av administrasjonen i DNT sentralt
  • Sikre godt samarbeid med medlemsforeningene, offentlige myndigheter, næringslivet, samarbeidspartnere og andre interesseorganisasjoner
  • Forberede og følge opp saksgrunnlag for landsstyret

Vi ser etter deg med erfaring og nettverk fra komplekse virksomheter i næringslivet, fra offentlig forvaltning eller fra medlemsbaserte organisasjoner.
Du har ledererfaring fra både strategisk, administrativt og operativt nivå, erfaring med å rapportere til et styre samt forståelse for samspillet mellom administrasjon og styre.

Du er en samlende teambygger og relasjonsbygger, som engasjerer og motiverer. Du er tydelig i din kommunikasjon, og har evne til å prioritere og delegere.
Din bakgrunn har også gitt deg forutsetninger for å lede utviklingen av DNTs nye digitale plattformer.

Vi tilbyr:

  • En spennende jobb i Norges største friluftsorganisasjon med engasjerte, dedikerte og kompetente medarbeidere og frivillige
  • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en organisasjon i vekst og utvikling, som har en meget sterk posisjon i den norske befolkningen
  • Mulighet til å være en aktiv bidragsyter og pådriver i en organisasjon som er en viktig samfunnsaktør
  • Mulighet for å kunne bidra til å ivareta den norske naturen og kulturarven
  • Lønn etter avtale

Stillingen er et åremål for fem år.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381. Om ønskelig kan også styreleder Berit Kjøll kontaktes på tlf. 922 555 66. Søknad med CV sendes snarest og senest 18. mars.