Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Generalsekretær

Om firma

Den norske veterinærforening (DNV) ble stiftet i 1888. DNV er en interesseorganisasjon for norske veterinærer og skal ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. DNV skal påvirke den veterinærmedisinske utdanning og forskning og virke for en høy yrkesetisk standard. DNV har flere enn 3000 medlemmer som er opptatt av dyrevelferd og dyrehelse, mattrygghet og folkehelse. Foreningen er tilsluttet Akademikerne. Sekretariatet har i dag 10 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Se www.vetnett.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Den norske veterinærforening
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hilde Heines Bachmann
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Generalsekretær

Den norske veterinærforening (DNV) ble stiftet i 1888. DNV er en interesseorganisasjon for norske veterinærer og skal ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. DNV skal påvirke den veterinærmedisinske utdanning og forskning og virke for en høy yrkesetisk standard. DNV har flere enn 3000 medlemmer som er opptatt av dyrevelferd og dyrehelse, mattrygghet og folkehelse. Foreningen er tilsluttet Akademikerne. Sekretariatet har i dag 10 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Se www.vetnett.no for mer informasjon.

Vil du fremme veterinærenes posisjon i samfunnet?

Den norske veterinærforenings generalsekretær skal gå av etter to åremål høsten 2017, og vi søker nå hans etterfølger. Vi søker en person som vil bidra til å styrke veterinærenes posisjon i samfunnet og som forstår veterinærenes utfordringer. Generalsekretæren har det overordnede ansvaret for å lede og videreutvikle foreningens sekretariat med 10 ansatte og har personal-, økonomi- og leveranseansvar.

Oppgaver og ansvar er knyttet til å:

 • Utvikle organisasjonen med tillitsvalgtapparatet i samsvar med foreningens formål, mål og visjoner
 • Lede og utvikle sekretariatets ansatte og funksjoner
 • Ivareta foreningens løpende budsjett- og økonomistyring
 • Sørge for at administrasjonen har effektive verktøy og rutiner
 • Verve nye og beholde eksisterende medlemmer
 • Sikre god medlemsdialog og tilpasning av medlemstilbud
 • Forberede saker og tilrettelegge for styrets og representantskapets arbeid
 • Sikre effektiv gjennomføring av vedtak
 • Tilrettelegge for strategiutvikling og sikre gjennomføring av vedtatte handlingsplaner

Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis som veterinær, er påkrevet.

Ønsket erfaringsbakgrunn og kompetanse omfatter:

 • Ledererfaring, gjerne fra relevant organisasjon/virksomhet
 • God administrativ kompetanse
 • Erfaring med styrearbeid
 • Kunnskap om arbeidslivet
 • God rolleforståelse
 • Erfaring fra organisasjonslivet og interesse for foreningsarbeid
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om politiske beslutningsprosesser
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi ser etter en leder som kan skape engasjement, har en inkluderende, delegerende og samlende lederstil og som er opptatt av forbedringsarbeid.

Vi tilbyr varierte og spennende oppgaver og muligheten til å påvirke og få gjennomslag i en viktig organisasjon.

Stillingen er en åremålsstilling på 6 år, med eventuell mulighet for én gangs fornyelse.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller til Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.