Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Generalsekretær

Om firma

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. www.reddbarna.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Redd Barna
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no

Generalsekretær

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. www.reddbarna.no

Redd Barnas nåværende generalsekretær skal gå av med pensjon 1. oktober 2018. Derfor er en spennende og krevende stilling åpen for deg som er glad i utfordringer og har bred og relevant ledererfaring. Du skal sørge for at Redd Barna effektivt styrker barns rettigheter og bedrer barns oppvekstvilkår. Dette inkluderer å levere solide programmer for barn nasjonalt og internasjonalt, drive politisk påvirkningsarbeid, samt å sikre og øke Redd Barnas inntekter. Du skal lede en organisasjon med 200 engasjerte og dyktige medarbeidere, og som har en omsetning på cirka 1 mrd. kroner. Arbeidet gjøres i nært samspill med Redd Barnas demokratisk valgte organer og internasjonale Redd Barna.

Stillingens hovedinnhold:

 • Bidra aktivt til styrking av barns rettigheter og oppvekstvilkår internasjonalt og nasjonalt
 • Lede Redd Barnas utvikling i henhold til organisasjonens norske og internasjonale strategi
 • Lede og utvikle den norske organisasjonen, med overordnet personal-, økonomi- og leveranseansvar
 • Politisk påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt, både direkte og gjennom media
 • Sikre god utvikling av programarbeidet i tråd med overordnet strategisk retning
 • Bidra aktivt inn i Redd Barnas internasjonale fora og være en tydelig stemme i Redd Barnas internasjonale organisasjon
 • Videreutvikle Redd Barnas omdømme og posisjon ved å ivareta relasjonen til medlemmer, frivillige, samarbeidspartnere, givere, myndigheter og andre interessenter
 • Sørge for å sikre fremtidige inntekter – både institusjonelle, private og fra næringslivet
 • Arbeide for en effektiv utnyttelse av ressursene, slik at mest mulig av midlene benyttes til Redd Barnas formal
 • Bidra til et godt samarbeid med styret, legge fram saker og rapportere på fremdrift og resultater

For å lykkes i stillingen må du ha ledererfaring fra større kunnskapsintensive virksomheter, god samfunnsforståelse og kunnskap om politiske beslutningsprosesser. Internasjonal erfaring og god kulturforståelse er sentralt i rollen. Innsikt i rettighetsarbeid samt bistand og humanitært arbeid er en fordel, samtidig som organisatorisk-, kommersiell- og økonomisk forståelse er sentralt. Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, er et krav og du må kunne ha engelsk som arbeidsspråk. Medieerfaring er en klar fordel.

Som leder er du strategisk og utviklingsorientert, og har en motiverende og delegerende lederstil. Du fremstår som en tillitvekkende frontfigur og kommuniserer godt på alle nivå og med barn. Andre viktige egenskaper vil være sterk gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og gode relasjonelle ferdigheter. Videre er du trygg og robust, og evner å stå støtt og ydmykt ift kompleksitet og det potensielle utfordringsbildet.

Motivasjonsfaktorer:

 • Ønsker å gjøre en positiv forskjell for barn
 • Videreutvikle en organisasjon med faglig sterke og engasjerte ansatte, medlemmer og frivillige som brenner for Redd Barnas arbeid
 • Øke inntektene for å styrke arbeidet ytterligere både nasjonalt og internasjonalt
 • Sterkt engasjement for rettighetsarbeid samt bistand og humanitært arbeid.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV sendes snarest.