Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Generalsekretær

Om firma

Norges Skiforbund (NSF) er landets nest største særforbund. Vi har 150 000 medlemmer i 1100 skiklubber organisert gjennom 16 skikretser. Skiidretten utøves gjennom 6 grener med omfattende sportslig virksomhet: Alpint, Freestyle, Hopp, Kombinert, Langrenn og Telemark.
NSF omfatter totalt 120 årsverk fordelt på grenenes sportslige apparat, en sentraladministrasjon og kretsadministrasjonene. Den årlige omsetningen beløper seg til i overkant av 300 millioner kroner.
Norges Skiforbund arbeider med et bredt spekter av oppgaver. Vi har ansvar for over 40 world-cup renn hver sesong, i tillegg til en rekke andre arrangement som Norgesmesterskap, hovedlandsrenn og øvrige terminfestede renn. Det arbeides aktivt med utbygging og utvikling av skianlegg både for topp og bredde, og det utøves utstrakt virksomhet knyttet til utviklings- og utdanningsarbeid for skiklubbene. En av de aller viktigste oppgavene til Norges Skiforbund er å sørge for gode rammevilkår for aktiviteten i klubbene, samt å forvalte verdiene som investeres av nær 3000 frivillige årsverk som hver dag hele året arbeidet for utbredelse av skiidretten i topp og bredde.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Norges Skiforbund
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Christian Heiberg
+ 47 992 98 574
christian.heiberg@visindi.no
circle overlay
Hilde Heines Bachmann
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no

Generalsekretær

Norges Skiforbund (NSF) er landets nest største særforbund. Vi har 150 000 medlemmer i 1100 skiklubber organisert gjennom 16 skikretser. Skiidretten utøves gjennom 6 grener med omfattende sportslig virksomhet: Alpint, Freestyle, Hopp, Kombinert, Langrenn og Telemark.
NSF omfatter totalt 120 årsverk fordelt på grenenes sportslige apparat, en sentraladministrasjon og kretsadministrasjonene. Den årlige omsetningen beløper seg til i overkant av 300 millioner kroner.
Norges Skiforbund arbeider med et bredt spekter av oppgaver. Vi har ansvar for over 40 world-cup renn hver sesong, i tillegg til en rekke andre arrangement som Norgesmesterskap, hovedlandsrenn og øvrige terminfestede renn. Det arbeides aktivt med utbygging og utvikling av skianlegg både for topp og bredde, og det utøves utstrakt virksomhet knyttet til utviklings- og utdanningsarbeid for skiklubbene. En av de aller viktigste oppgavene til Norges Skiforbund er å sørge for gode rammevilkår for aktiviteten i klubbene, samt å forvalte verdiene som investeres av nær 3000 frivillige årsverk som hver dag hele året arbeidet for utbredelse av skiidretten i topp og bredde.

Generalsekretæren i Norges Skiforbund leder en sammensatt og kompleks virksomhet som organiserer over 150.000 medlemmer. Aktivitetene engasjerer, motiverer og gleder et bredt og skientusiastisk publikum gjennom hele året. Skiforbundet er Norges nest største særforbund, og som generalsekretær leder man en samfunnsaktør som setter spor lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og en idrettsfamilie som forvalter bredde, dugnadsånd og folkefest så vel som kommersielle avtaler, omdømme og toppidrett.

Vår nye generalsekretær er en samlende og tillitsskapende leder med engasjement for ski og idrett – i topp og bredde. Du har ledet komplekse virksomheter, du har solid kommersiell og økonomisk forståelse, og du har erfaring fra frivillighet og organisasjonsliv. Generalsekretæren må ønske å jobbe mot skiforbundets visjon: Mange, gode og glade skiløpere.

Hovedoppgaver:

 • Ha overordnet ansvar både for strategisk utvikling og de operative ledelsesfunksjonene i Skiforbundets organisasjon
 • Overordnet ansvar for at Skiforbundet har en sunn økonomi og for å videreutvikle Skiforbundets kommersielle avtaler
 • Videreutvikle organisasjonen og bidra til å sikre hensiktsmessige strukturer og organisering i forbundet
 • Legge til rette for god samhandling og verdifullt samarbeid på tvers av avdelinger, grener, kretser og klubber
 • Legge til rette for god sportslig utvikling av norsk skiidrett på kort og lang sikt
 • Sørge for åpen og transparent ledelse av organisasjonen, og rapportering iht vedtatte retningslinjer
 • Bidra til at organisasjonen kjennetegnes av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd
 • Være en god relasjonsbygger og bidra til et godt og konstruktivt samarbeid med øvrige idrettsorganisasjoner og interessenter både nasjonalt og internasjonalt

Utdanning:

 • Høyere utdanning

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Relevant erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Solid ledererfaring fra større organisasjoner; fra næringslivet, offentlig eller frivillig sektor
 • Kommersiell kompetanse og svært god økonomisk forståelse
 • God prosessforståelse og erfaring med endrings- og utviklingsprosesser
 • Interesse for og erfaring fra frivillighet og idrett
 • Forståelse for medias rolle og erfaring med å håndtere medieeksponering

Personlige egenskaper:

 • Trygg og samlende leder med høy integritet
 • God rolleforståelse – organisatorisk klok, herunder beherske samspillet mellom styret, administrasjonen, grener, kretser og klubber
 • Svært sterk lagbygger
 • Ambisiøs og resultatorientert på vegne av norsk skiidrett
 • Solid samfunnsforståelse inkludert forståelse for politiske prosesser og den norske idrettsmodellen
 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Tydelig og beslutningsdyktig, med god gjennomføringsevne

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Atle Ronglan, tlf. 966 27 089, Christian Heiberg, tlf. 992 98 574 eller Hilde Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.