Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Gransking- og metodesjef

Om firma

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger
Arbeidsgiver:
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Frist:
24/06/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no
Direktør for kommisjonen Pål Iden kan også kontaktes på tlf. 948 39 190

Gransking- og metodesjef

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Vil du være med å bygge opp en undersøkelseskommisjon med betydning for norsk pasientsikkerhet?

 

Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten skal etableres i løpet av 2018 i Stavanger-området. Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til å forebygge fremtidige hendelser og gjøre helse- og omsorgstjenesten enda tryggere og bedre for pasientene.

Gransking- og metodesjef skal lede uavhengige granskninger av alvorlige og uønskede hendelser og dødsfall, og se på årsakssammenhenger på tvers av ulike organisatoriske grenser og forvaltningsområder. Dette gjelder også utarbeidelse av granskningsmetodikk. Det er avgjørende at gransking- og metodesjefen vil bidra aktivt i etableringen av organisasjonen i samarbeid med direktøren for undersøkelseskommisjonen, og være en aktiv bidragsyter i strategiske valg. Stillingen får personalansvar for organisasjonens inspektører og inngår i direktørens ledergruppe.

Granskning- og metodesjef:

 • er analytisk og strategisk
 • har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner
 • evner å inspirere og lede kompetente medarbeidere
 • er en åpen, nysgjerrig og lyttende person

Granskning- og metodesjef må ha:

 • høyere relevant utdanning på masternivå
 • bred ledererfaring
 • god rolleforståelse
 • erfaring og kompetanse på granskningsmetodikk, uavhengig av fagområde innen sikkerhet
 • sikkerhetsfaglig kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med kunnskap om norsk helse- og omsorgstjeneste og hvordan den er organisert, men dette er ikke et krav. Du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, lønn etter avtale og gode velferdsordninger. Kvinner oppfordres til å søke.

 

 

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi, eller direktør for kommisjonen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Søknad og CV sendes via www.visindi.no snarest og senest innen søknadsfrist.

Etter at søknadsfristen er gått ut lages det en offentlig og en utvidet søkerliste. Søkere som har bedt om konfidensiell behandling kan likevel bli oppført på søkerlisten. I så fall vil søkere bli varslet før offentliggjøring.