Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

IT Prosjektleder

Om firma

Bane NOR planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Fremtidens jernbane er under planlegging og bygging og vil i økende grad digitaliseres. Denne utviklingen vil kreve enhetlige og gode IT-løsninger som leveres, vedlikeholdes og driftes på en god og profesjonell måte. Dette innebærer økt fokus på kostnadseffektivitet, forretningsdrevne løsninger, felles arkitektur, tydelige mål og enhetlig styring

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Bane NOR
Frist:
28/10/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Rune Hope
+47 450 75 000
rune.hope@visindi.no

IT Prosjektleder

Bane NOR planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Fremtidens jernbane er under planlegging og bygging og vil i økende grad digitaliseres. Denne utviklingen vil kreve enhetlige og gode IT-løsninger som leveres, vedlikeholdes og driftes på en god og profesjonell måte. Dette innebærer økt fokus på kostnadseffektivitet, forretningsdrevne løsninger, felles arkitektur, tydelige mål og enhetlig styring

Innovasjon – utvikling – styring

Vil du gjøre en forskjell for en viktig samfunnsaktør i Norge?

Bane NOR har gjennom de siste årene bygget opp sin IKT satsning og etablert avdeling for IKT Styring og Innovasjon. Med det kommer et økt fokus på å sikre intern kompetanse og tilgjengelighet innenfor IT prosjektstyring, og vi søker flere prosjektledere som et ledd i videre utvikling.

Du vil få muligheten til å lede spennende prosjekter med forskjellig omfang samt bidra til videre avdelingsutvikling og prosessutvikling innenfor IT prosjektstyring. Som IT prosjektleder i Bane NOR vil du kunne jobbe med en stor variasjon av prosjekter fra nye modeller og investeringer innenfor forretningsstøtte til tekniske prosjekter som støtter oppunder kjernevirksomheten vår rundt sikker og forutsigbar togframføring.

Det er viktig for oss at du har tidligere erfaring med IT prosjektledelse og er vant til å jobbe innenfor etablerte og nye prosjektstyringsprosesser og at du er vant til å ta et helthetlig ansvar for prosjektgjennomføringen. Samtidig kan du utvise skjønn og har en praktisk tilnærming til oppgaveløsning. Vi ønsker prosjektledere som kan bidra til å gjøre Bane NOR enda bedre.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Initiere, analysere, planlegge, gjennomføre og avslutte prosjekter i rollen som både som hovedprosjektleder og IT-prosjektleder.
 • Rapportere fremdrift til nøkkelressurser, styringsgruppe og prosjektporteføljeansvarlig
 • Etablere og avholde prosjektmøter
 • Veilede og følge opp prosjektdeltagere og eventuelt andre prosjektledere

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå – Helst Master eller Bachelor i IKT eller tilsvarende
 • Erfaring med ledelse av prosjekter innen IT-området
 • Erfaring fra store organisasjoner og miljøer
 • Erfaring med endringsledelse
 • Erfaring med relevante verktøy til prosjekt-/porteføljestyring
 • Erfaring med veiledning av medarbeidere er en fordel
 • Sertifiseringer i IT-prosjektledelse vil være en fordel (for eksempel PRINCE2, PMP)
 • Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Egenskaper:  

 • Stor gjennomføringsevne, er selvgående og handlekraftig
 • Gode samarbeidsevner – opptrer som en meningsfull og tydelig sparringspartner fra første dag
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Raskt kunne sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert, kommersiell og strategisk

Vi tilbyr:

 • En sentral rolle i en spennende og samfunnsviktig virksomhet, i et IT-miljø i stor utvikling med sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et faglig miljø som vil gi gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Lokalisering: 

 • Oslo sentrum

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS v/Rune Hope tlf. 450 75 000. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes å begrunne dette i søknaden. Søknad med CV mottas innen 28.10.18