Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Juridisk sjef

Om firma

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger
Arbeidsgiver:
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Frist:
10/08/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no
Direktør for kommisjonen Pål Iden kan også kontaktes på tlf. 948 39 190

Juridisk sjef

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Vil du lede et juridisk arbeid med betydning for norsk pasientsikkerhet?

 

Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten skal etableres i løpet av 2018 i Stavanger-området. Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til å forebygge fremtidige hendelser, øke tryggheten for pasientene og bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Juridisk sjef skal lede det juridiske arbeidet i forbindelse med undersøkelseskommisjonens granskninger, og skal bistå med juridiske vurderingen knyttet til kommisjonens forvaltningsoppgaver. Kommisjonen skal ikke ta stilling til strafferettslig skyld eller komme med sanksjoner, men skal se på om rammebetingelser, herunder også regelverk, i tilstrekkelig grad beskytter mot alvorlige hendelser i helsetjenesten. Juridisk sjef vil, i tillegg til juridiske vurderinger, være pådriver i eventuell nødvendig regelverksutvikling. Stillingen inngår i direktørens ledergruppe, og vil ha det juridiske fagansvaret i undersøkelseskommisjonen. Ved tilsetting av annet juridisk personell i organisasjonen, vil stillingen bli tillagt personalansvar.

Juridisk sjef:

 • er strategisk og analytisk orientert
 • har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner
 • evner å inspirere og lede kompetente medarbeidere
 • er en åpen, nysgjerrig og lyttende person

Juridisk sjef må ha:

 • juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • ledererfaring, evt kan vise til gode lederegenskaper eller tilleggsutdannelse innen ledelse
 • god rolleforståelse
 • erfaring og inngående kjennskap til forvaltningsrett og offentlig rett
 • erfaring med juridiske problemstillinger fra norsk helse- og omsorgstjeneste er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, lønn etter avtale og gode velferdsordninger. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi, eller direktør for kommisjonen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Søknad og CV sendes via www.visindi.no snarest og senest innen søknadsfrist.

Etter at søknadsfristen er gått ut lages det en offentlig og en utvidet søkerliste. Søkere som har bedt om konfidensiell behandling kan likevel bli oppført på søkerlisten. I så fall vil søkere bli varslet før offentliggjøring.