Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Kommunalsjef oppvekst

Om firma

Radøy kommune ligg sentralt plassert i Nordhordland, og grensar i sør til Lindås kommune og i nordaust til Austrheim. Kommunesenteret Manger ligg ca 50 kilometer nord for Bergen, og ca 35 kilometer frå Mongstad. Radøy kommune er kjend som den grøne øya, men består til saman av 269 øyer, holmar og skjer. Tilnamnet har kommunen fått på grunn av det frodige, grøne natur- og kulturlandskapet som går heilt ned i sjøkanten.

Radøy kommune er ein kommune i vekst, og runda i 2012 5000 innbyggjarar. Me har eit godt, desentralisert skule- og barnehagetilbod, og tilbyr gode tenester innan alle fagområde. Ynskjer du å bu i Radøy kommune, kan du også gleda deg over eit rikt kulturliv.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Radøy
Arbeidsgiver:
Radøy kommune
Frist:
13/08/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hege Solbakken
+47 911 04 141
hege.solbakken@visindi.no
circle overlay
Jon Gjerde
+47 958 44 394
jon.gjerde@visindi.no
circle overlay
Knut Nils Kvammen Eide
+47 916 56 107
knut.eide@visindi.no

Kommunalsjef oppvekst

Radøy kommune ligg sentralt plassert i Nordhordland, og grensar i sør til Lindås kommune og i nordaust til Austrheim. Kommunesenteret Manger ligg ca 50 kilometer nord for Bergen, og ca 35 kilometer frå Mongstad. Radøy kommune er kjend som den grøne øya, men består til saman av 269 øyer, holmar og skjer. Tilnamnet har kommunen fått på grunn av det frodige, grøne natur- og kulturlandskapet som går heilt ned i sjøkanten.

Radøy kommune er ein kommune i vekst, og runda i 2012 5000 innbyggjarar. Me har eit godt, desentralisert skule- og barnehagetilbod, og tilbyr gode tenester innan alle fagområde. Ynskjer du å bu i Radøy kommune, kan du også gleda deg over eit rikt kulturliv.

Vi søkjer ein strategisk, utviklande og motiverande person til stilling som kommunalsjef i Radøy kommune med ansvar for blant anna tenesteområda skule, barnehage, kulturskule, PPT, ungdomskoordinator

Ansvar / arbeidsoppgåver

– Overordna leiing og økonomiansvar i sektoren
– Pådrivar og deltakar i strategiske prosessar for å utvikle tenestene og heile organisasjonen
– Delta i rådmannens leiargruppe
– Rådmannens stedfortreder (delt rolle mellom tre kommunalsjefer)
– Interkommunalt samarbeid

Personlege eigenskaper

– Strategisk og motiverande
– God gjennomføringskraft
– Tydeleg og inkluderande
– Lagspelar med evne til å arbeide sjølvstendig
– Prosessorientert

Kompetanse

– Relevant høgare utdanning på høgskule – eller universitetsnivå
– Leiarerfaring med personalansvar
– Dokumentert gode leiarresultat
– God økonomiforståing
– God innsikt i fagområda og problemstillingane i sektoren

Alle tilsette i Lindås, Meland og Radøy er garantert jobb i den nye kommunen. Den nye kommunen blir ein stor kommune med mange interessante leiarstillingar og fagstillingar.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi v/Hege Solbakken på tlf. 911 04 141, Jon Gjerde på tlf. 958 44 394 eller Knut Eide på tlf. 916 56 107.  Send søknad med CV snarest og senest innen 13. august 2017. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.