Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Kommunikasjonsdirektør

Om firma

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig om lag ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning. Forskningsrådet har ca. 460 medarbeidere og holder til i moderne lokaler på Lysaker. Se www.forskningsradet.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Lysaker
Arbeidsgiver:
Norges forskningsråd
Frist:
24/11/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Kommunikasjonsdirektør

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig om lag ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning. Forskningsrådet har ca. 460 medarbeidere og holder til i moderne lokaler på Lysaker. Se www.forskningsradet.no

Bredt ansvar i organisasjon med omfattende samfunnsoppdrag

Forskningsrådets hovedstrategi er å styrke forskning for innovasjon og bærekraft i samfunnet, og virksomheten har satt seg høye mål. Vi søker nå ny kommunikasjonsdirektør som vil ha det overordnede ansvaret for å lede og utvikle Forskningsrådets kommunikasjonsarbeid. Vi ønsker spesielt å styrke arbeidet med strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, brukerorientering og digitalisering av våre tjenester. Kommunikasjonsdirektøren inngår i administrerende direktørs toppledergruppe og har ansvar for en stab og to avdelinger med i overkant av 30 medarbeidere.

For å lykkes i denne rollen må du ha solid erfaring fra ledelse, gjerne også endringsprosjekter og utvikling av kommunikasjonsfunksjonen i en kompleks virksomhet. Det er vesentlig med erfaring fra strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, og god forståelse for politiske prosesser.

Du er tillitsskapende og en relasjonsbygger som evner å sette retning og få folk med deg.

Ansvar og hovedoppgaver:

Du skal lede og utvikle kommunikasjonsområdet og bidra til å utvikle Forskningsrådet som organisasjon. Du vil ha ansvar for å:

 • utvikle og implementere Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi
 • utvikle og lede arbeidet med strategisk samfunnskontakt
 • lede arbeidet med mediehåndtering og bistå lederne med å styrke kommunikasjonsperspektivet i relevante prosesser
 • sikre god brukskvalitet i våre digitale kanaler og tjenester
 • bidra til økt digitalisering av Forskningsrådets tjenester
 • ivareta profesjonalitet og kvalitet i konferanser og andre arrangementer
 • ivareta Forskningsrådets nasjonale ansvar for forskningskommunikasjon
 • legge til rette for god intern informasjonsflyt og bidra til en god organisasjonskultur

Utdanning:                 

Høyere relevant utdannelse på universitets-/høgskolenivå.

Arbeidserfaring/kompetanse:             

 • erfaring fra ledelse og utvikling av kommunikasjonsfeltet i en kompleks virksomhet
 • erfaring med personalledelse, organisasjonsutvikling og endringsledelse
 • erfaring med strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, og god forståelse av politiske prosesser
 • kompetanse på kommunikasjonsaspektet ved digitalisering av tjenester
 • erfaring med å innarbeide klart og brukertilpasset språk i en større virksomhet
 • interesse for, og gjerne kunnskap om, forsknings- og innovasjonssystemet
 • gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Lederstil og personlige egenskaper:  

 • strategisk sterk med helhetssyn
 • resultatorientert og stor gjennomføringsevne
 • gode evner til å bygge relasjoner og velfungerende team
 • engasjerende og motiverende
 • naturlig autoritet, en sterk stemme inn i ledergruppen
 • organisatorisk klok
 • tillitsskapende både internt og eksternt
 • robust

Vi tilbyr deg:

 • en sentral lederstilling i et godt arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere og kolleger
 • kompetanseutvikling for både ledere og medarbeidere
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Lokalisering:  

Hovedkontoret på Lysaker, Drammensveien 288.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS v/Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver, i innledende fase i prosessen.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes begrunne dette i søknaden. Søknad med CV mottas snarest og innen 24. november