Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Kommunikasjonsrådgiver

Om firma

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond – er sjømatnæringens felles FoU (forskning og utvikling)-verktøy for næringsrettet forskning og utvikling. Sjømatsektoren er en av Norges aller viktigste næringer. Den er forskningsintensiv, over 4 mrd. kroner investeres årlig i offentlig og næringsfinansiert marin FoU. FHF finansieres av næringen og investerer i 2017 mer enn 300 millioner kroner i næringsrettede FoU prosjekter. Investeringene skal bidra til videre bærekraftig og lønnsom utvikling. FHFs virksomhet dekker hele næringen, oppdrett, fisk /fangst og industri. FHFs arbeid er sterkt forankret i næringen, prosjektene utvikles i tett samarbeid med oppdrettere, fiskere og industrien. FHF har et særskilt ansvar for å formidle resultater fra forskningen slik at de tas i bruk.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond - FHF
Frist:
22/08/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Kommunikasjonssjef Hans Petter Næs, tlf. 952 36 684

Kommunikasjonsrådgiver

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond – er sjømatnæringens felles FoU (forskning og utvikling)-verktøy for næringsrettet forskning og utvikling. Sjømatsektoren er en av Norges aller viktigste næringer. Den er forskningsintensiv, over 4 mrd. kroner investeres årlig i offentlig og næringsfinansiert marin FoU. FHF finansieres av næringen og investerer i 2017 mer enn 300 millioner kroner i næringsrettede FoU prosjekter. Investeringene skal bidra til videre bærekraftig og lønnsom utvikling. FHFs virksomhet dekker hele næringen, oppdrett, fisk /fangst og industri. FHFs arbeid er sterkt forankret i næringen, prosjektene utvikles i tett samarbeid med oppdrettere, fiskere og industrien. FHF har et særskilt ansvar for å formidle resultater fra forskningen slik at de tas i bruk.

FHFs kommunikasjonsaktiviteter er av stor betydning for hele sektoren og vi søker derfor etter

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiveren har en viktig funksjon med aktivt å kommunisere FHFs resultater og aktiviteter fra FoU-prosjekter slik at de blir kjent, kan utnyttes og bidrar til innovasjon og utvikling i næringen. Dette medfører kommunikasjonsaktiviteter i mange kanaler og gjennom forskjellige aktiviteter.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for løpende utarbeidelse, skriving og distribusjon av nyhetssaker relatert til FoU-prosjekter.
 • Webredaktør for FHF hjemmeside, bidra til at kanalen utvikles og ikke minst produsere innhold, bl.a. nyhetssaker.
 • Bidra til gjennomføring av FHFs samlinger og konferanser, med vekt på kommunikasjonsaktiviteter rundt samlingene.
 • Ansvar for aktivt utnytte og utvikle eksisterende og nye kanaler som sosiale medier etc.
 • Ansvar for utarbeidelse av sentrale dokumenter som årlige handlingsplaner etc.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen kommunikasjonsfaget
 • Gode kommunikasjonsevner med særlig vekt på skriftlig fremstillingsevne og resultatformidling mot ulike målgrupper. Erfaring med presse, internett og sosiale medier.
 • Gode samarbeids- og relasjonsevner.
 • Erfaring fra eller interesse for sjømatnæringen og / eller forskning og utvikling en fordel.

Vi tilbyr

 • Utfordrende stilling i en av Norges mest spennende næringer, med fokus på formidling av innovasjon og utvikling.
 • Sentral rolle i en liten, til dels fysisk spredt, men sammensveiset organisasjon.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksible arbeidstidsordninger