Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Konsernregnskapssjef

Om firma

Lyse-konsernet har sin virksomhet innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi, natur- og biogass, fjernvarme og fjernkjøling – og har om lag 140.000 nettkunder og 100.000 strøm-kunder. Innen fiberbasert bredbånd opererer konsernet et betydelig nasjonalt fibernett og har gjennom Altibox et omfattende nasjonalt samarbeid med over 500.000 kunder. Lyse er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland, omsetter for om lag 6,5 mrd. kroner og har 1.100 ansatte.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger
Arbeidsgiver:
Lyse AS
Frist:
30/10/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Dag Vevatne
+47 916 56 111
dag.vevatne@visindi.no
circle overlay
Kari Solheim Larsen
+47 957 21 414
kari.solheim.larsen@visindi.no
circle overlay
Siv Tone Hilde-Larsen
+47 916 56 109
sivtone.hildelarsen@visindi.no

Konsernregnskapssjef

Lyse-konsernet har sin virksomhet innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi, natur- og biogass, fjernvarme og fjernkjøling – og har om lag 140.000 nettkunder og 100.000 strøm-kunder. Innen fiberbasert bredbånd opererer konsernet et betydelig nasjonalt fibernett og har gjennom Altibox et omfattende nasjonalt samarbeid med over 500.000 kunder. Lyse er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland, omsetter for om lag 6,5 mrd. kroner og har 1.100 ansatte.

Som konsernregnskapssjef i Lyse får du en spennende lederrolle i et av regionens største konsern med hovedkontor i Stavanger.

Lyse-konsernet har vært gjennom en omfattende vekstperiode med diversifisering og vekst innen hovedområdene energi, infrastruktur og telekom. Foruten organisk vekst har konsernet en betydelig M&A-virksomhet. Konsernets strategi tilsier fortsatt vekst innen forretningsområdene i tillegg til et betydelig fokus på innovasjon og videreutvikling.

Konsernet er organisert i et morselskap (Lyse AS) og et betydelig antall hel- og deleide datterselskaper, organisert i 3 forretningsområder. Konsernregnskapsfunksjonen er organisert etter forretningsområdene med en større regnskapsavdeling som leverer konsolidert konsernregnskap ihht IFRS og produserer regnskap for rundt 20 selskaper i Lyse-konsernet.

Vår nye konsernregnskapssjef har relevant utdannelse på masternivå, gjerne statsautorisert revisor, med 5-10 års relevant arbeidserfaring. Du trives godt i lederrollen, har god kjennskap til konsolidering og IFRS samt erfaring fra børsnotert selskap.