Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder for næringsliv og partnere

Om firma

Ingen barn skal vokse opp alene. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger det et nytt hjem i en SOS-familie. Vi jobber sammen med partnere og myndigheter for å øke kvaliteten på omsorg for barn i vår målgruppe. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet de lever i. SOS-barnebyer har nær 70 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 135 land over hele verden. I Norge ble SOS-barnebyer etablert i 1964. Vi er den største innsamlingsorganisasjonen i Norge, og har om lag 125 000 faddere. For mer informasjon, se www.sos-barnebyer.no.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
SOS-barnebyer
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hilde Heines Bachmann
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Leder for næringsliv og partnere

Ingen barn skal vokse opp alene. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger det et nytt hjem i en SOS-familie. Vi jobber sammen med partnere og myndigheter for å øke kvaliteten på omsorg for barn i vår målgruppe. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet de lever i. SOS-barnebyer har nær 70 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 135 land over hele verden. I Norge ble SOS-barnebyer etablert i 1964. Vi er den største innsamlingsorganisasjonen i Norge, og har om lag 125 000 faddere. For mer informasjon, se www.sos-barnebyer.no.

Vil du bidra til at flere barn kan få et trygt hjem?

SOS-barnebyer har som visjon at ingen barn skal vokse opp alene, men i et trygt hjem. Samarbeid og partnerskapsmodeller med næringsliv, privatpersoner, familier og stiftelser er viktige forutsetninger for dette arbeidet. Avdelingen for næringsliv og partnere er spesialister på å finne gode samarbeidsmodeller og løsninger for gjensidig verdi og sosialt ansvar for partnerne. Avdelingen består totalt av seks personer. Leder rapporterer til generalsekretæren og inngår i organisasjonens ledergruppe.

Har du det som skal til for å lede denne avdelingen og sikre et godt kommersielt grunnlag for SOS-barnebyers arbeid? Vi ser etter deg som kan utvikle verdiskapende samarbeid gjennom kreative og strategiske konsepter. Du har inngående kjennskap til næringslivet og skaper gode resultater gjennom relasjonelt arbeid. Tidligere ledererfaring har vist at du inspirerer til innsats gjennom å vise tillit og hente det beste ut av dine medarbeidere.

Overordnet ansvar og hovedoppgaver vil være å:

  • Utvikle strategi og helhetlig plan for avdelingen for å nå målene for inntektsarbeidet
  • Identifisere nye muligheter og konsepter og iverksette disse
  • Etablere nye og videreutvikle eksisterende partnerskap
  • Delta aktivt i arbeidet med å etablere og styrke relasjonen til næringslivspartnere og private givere
  • Utvikle medarbeidernes kompetanse og ha fokus på arbeidsmiljøet
  • Gjennom engasjement i ledergruppen ta et helhetlig ansvar for virksomheten

Vi mener at du må ha relevant utdanning, ledererfaring og et engasjement for samfunnsansvar og global utvikling for å lykkes i denne stillingen. Du må ha gode relasjonelle evner og også kunne vise til gode resultater fra inntektsgenererende arbeid. Du bør ha et etablert nettverk i næringslivet.

Ta gjerne kontakt med rådgiver Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957 i Visindi for mer informasjon om stillingen. Søknad og CV mottas snarest.