Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder for RKBU Vest

Om firma

Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid – viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Avdelingen har ca. 125 ansatte fordelt på syv forskningsgrupper og prosjekter over et bredt fagområde, hovedsakelig innen psykologi, odontologi og medisin.

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Instituttet leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi for å bidra til løsninger på sentrale samfunnsutfordringer og til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Inkludert datterselskaper har NORCE 800 ansatte fra hele verden, og en årlig omsetning på over 1 milliard kroner. Flere opplysninger om NORCE finnes på www.norceresearch.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Bergen
Arbeidsgiver:
NORCE AS
Frist:
18/11/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hege Rødland
+47 916 17 560
hege.rodland@visindi.no
circle overlay
Knut Nils Kvammen Eide
+47 916 56 107
knut.eide@visindi.no
circle overlay
Rasmus Haugen Sandvik
+47 473 02 152
rasmus.haugen.sandvik@visindi.no

Leder for RKBU Vest

Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid – viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Avdelingen har ca. 125 ansatte fordelt på syv forskningsgrupper og prosjekter over et bredt fagområde, hovedsakelig innen psykologi, odontologi og medisin.

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Instituttet leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi for å bidra til løsninger på sentrale samfunnsutfordringer og til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Inkludert datterselskaper har NORCE 800 ansatte fra hele verden, og en årlig omsetning på over 1 milliard kroner. Flere opplysninger om NORCE finnes på www.norceresearch.no

Bygg landets sterkeste miljø for barn og unges psykiske helse

RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) er den største gruppen ved Helseavdelingen i NORCE, med ca. 40 ansatte og et årlig samlet budsjett på ca. 50 mill.kr. Senteret driver både forskning og kompetansehevende tiltak på tema knyttet til barn og unges psykiske helse og barnevern i tett dialog og samarbeid med tjenestene for barn og unge. Finansieringen av virksomheten kommer i første rekke fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, men mye av forskningsaktiviteten finansieres gjennom det øvrige virkemiddelapparatet.

Vi søker en drivende leder som ønsker å videreutvikle RKBU Vest som kunnskapssenter, og som aktør i arbeidet med å styrke barnevernet og det psykiske helsetilbudet for barn og unge. Leder for RKBU Vest er øverste faglige og administrative leder for senteret.

Den ideelle kandidat er en samlende leder med kompetanse på relevant fagfelt, gjerne med doktorgrad og ledererfaring fra barn- og ungefeltet, psykisk helsevern eller barnevern. Senteret har det siste året vært gjennom en omstruktureringsprosess, og vi søker en klok og robust leder som kan lande prosessen sammen med de ansatte. Erfaring med samhandling med aktuelle statlige og kommunale tjenester og forvaltning vil være en fordel.

Den som blir tilsatt vil gå inn i en spennende og utviklende stilling i et solid fagmiljø.

Stillingen er plassert i Bergen, inngår i ledergruppen på Helseavdelingen i NORCE og rapporterer til direktør for helse Ingvild Eide Graff.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi v/Knut Eide på tlf. 916 56 107, Hege Rødland på tlf. 916 17 560 eller Rasmus Haugen Sandvik på tlf.473 021 52.  Send søknad med CV via ”stillinger” på Visindi.no snarest, og senest innen 18. november 2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.