Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder Forretnings-IT

Om firma

KLP Skadeforsikring AS er et heleid datterselskap av KLP som tilbyr forsikringsløsninger til offentlig sektor. Selskapet tilbyr også forsikringsløsninger til offentlig tilknyttede bedrifter og et utvalg av bransjer i det øvrige bedriftsmarkedet. I personmarkedet tilbys forsikringsløsninger med fordeler til privatpersoner med pensjon i KLP. Selskapet ble etablert i 1994.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
KLP Skadeforsikring AS
Frist:
21/05/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Rune Hope
+47 450 75 000
rune.hope@visindi.no
Administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold, tlf. 915 48 333

Leder Forretnings-IT

KLP Skadeforsikring AS er et heleid datterselskap av KLP som tilbyr forsikringsløsninger til offentlig sektor. Selskapet tilbyr også forsikringsløsninger til offentlig tilknyttede bedrifter og et utvalg av bransjer i det øvrige bedriftsmarkedet. I personmarkedet tilbys forsikringsløsninger med fordeler til privatpersoner med pensjon i KLP. Selskapet ble etablert i 1994.

Vil du være med og utvikle fremtidens forsikringsselskap?

KLP Skadeforsikring er et forsikringsselskap med moderne og kundevennlige nett- og mobilløsninger. Utviklingen skjer raskt, og det er de siste årene gjort store endringer i det digitale målbildet, med nye bestillingsløsninger, samt nye og automatiserte arbeidsprosesser. Det skjer også en betydelig utvikling innenfor kommunal virksomhet. Det er viktig at forsikringsselskapet holder følge med denne utviklingen og tilbyr relevante og gode løsninger til forsikringsselskapets kunder. Selskapets forsikringssystem er TIA.

Vi søker en inspirerende leder av Forretnings-IT, som skal være en pådriver i den digitale utviklingen av fremtidens forsikringsselskap i KLP. Du vil sammen med dine 7 ansatte i avdelingen modernisere og digitalisere forsikringsselskapets produkter, prosesser og betjeningsløsninger. Ansvaret inkluderer også ledelse av skadeselskapets IKT-funksjon med ansvar for drift av systemer og tjenester. Stillingen rapporterer til administrerende direktør i KLP Skadeforsikring og inngår i selskapets ledergruppe.

Vi ser etter deg som har høyere utdanning på masternivå gjerne innen områdene teknologi, økonomi og/eller ledelse. Videre har du god forretningsforståelse og betydelig erfaring innen fagområdet IT i relasjon til skadeforsikring. Du har evne til å se og vurdere hvordan teknologi skal anvendes for å oppnå forretningsmessige mål kombinert med grunnleggende arkitekturforståelse med tanke på veivalg for fremtiden – fortrinnsvis med tanke på teknologisk modernisering og forretningsmessig effektivisering. Du har bred ledererfaring, inkludert ledelse av ledere, endringsledelse, utviklingsledelse og generelt forbedringsarbeid, og kan dokumentere gode resultater innenfor dette.

Som leder er du målrettet, selvstendig, motiverende og evner å få med deg organisasjonen i kontinuerlig forbedring og endringer. Du er en utpreget relasjonsbygger og evner å samarbeide på tvers av roller og nivåer både internt og eksternt. Du har gode evner til å planlegge, forankre og gjennomføre og fremstår med faglig tyngde og troverdighet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold, tlf. 915 48 333 eller Visindi ved Rune Hope, tlf. 450 75 000. Søknad med CV sendes snarest og senest 21. mai 2018.