Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder forretningsdrift og partneravtaler

Om firma

Smartly er en del av Lyse-konsernet. Lyse leverer energi og samfunnskritisk infrastruktur. Med utgangspunkt i kundenes behov ønsker Lyse å være mer enn et selskap for de som bruker våre tjenester. Målet er å skape langsiktige relasjoner til kundene gjennom å levere et mangfold av tjenester som er viktige for folks hverdag. Les mer her

Smartly muliggjør enkel og effektiv bruk av energi i hjemmet. Smartly´s rolle er å tilgjengeliggjøre og drifte det smarte hjemmet. Vi tilbyr løsninger fra solide og kvalitetsbevisste leverandører av produkter som bidrar til energiøkonomi i hjemmet til fordel for våre kunder, partnere og samfunnet.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger
Arbeidsgiver:
Lyse AS / Smartly AS
Frist:
02/04/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no

Leder forretningsdrift og partneravtaler

Smartly er en del av Lyse-konsernet. Lyse leverer energi og samfunnskritisk infrastruktur. Med utgangspunkt i kundenes behov ønsker Lyse å være mer enn et selskap for de som bruker våre tjenester. Målet er å skape langsiktige relasjoner til kundene gjennom å levere et mangfold av tjenester som er viktige for folks hverdag. Les mer her

Smartly muliggjør enkel og effektiv bruk av energi i hjemmet. Smartly´s rolle er å tilgjengeliggjøre og drifte det smarte hjemmet. Vi tilbyr løsninger fra solide og kvalitetsbevisste leverandører av produkter som bidrar til energiøkonomi i hjemmet til fordel for våre kunder, partnere og samfunnet.

Vil du være med å utvikle Stavanger til å bli den smarteste byen i verden, på enkel og effektiv bruk av energi i hjemmet?

 

Vi søker en ambisiøs og forretningsorientert topplederprofil som evner å optimalisere og forvalte gode partneravtaler, for å sikre videre lønnsomhet.

Smartly AS skal være et fremtidsrettet og ledende selskap innen enkel og effektiv bruk av energi i hjemmet. Leder forretningsdrift og partneravtaler har ansvar for tjenestedesign og tjenesteoperasjoner gjennom forvalting av partneravtaler. Videre har lederen ansvar for etablering og utvikling av prosesser, samt å påse at dette gjennomføres på en lønnsom måte og i henhold til Smartly sin forretningsmodell. Leder forretningsdrift og partneravtaler sitter i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Som leder i et selskap som Smartly, må du være fremtidsfokusert, ha interesse for Internet of Things og smarte hjem. Som leder for forretningsdrift og partneravtaler oppnår du suksess gjennom å sikre lønnsomhet i partneravtalene. Du må derfor være den strategiske relasjonsbyggeren som tenker kommersielt, strukturert og analytisk, samtidig som du evner å håndtere en høy grad av kompleksitet. For å etablere og forvalte en god strategi og metodikk for partnerforvaltning, krever dette prosessforståelse og erfaring med kontraktforhandlinger og kontraktsforvaltning.

Leder forretningsdrift og partneravtaler er en sentral kommersiell ressurs som ivaretar god avtale- og partnerøkonomi i selskapet. Den rette kandidaten har erfaring som leder, høyere utdannelse fra universitet eller høyskole, og erfaring fra tilsvarende ansvarsområder. Som leder er du ung til sinns, dynamisk, forretningsorientert og en sterk relasjonsbygger.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.