Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder IT Digital Kundefront

Om firma

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
KLP
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no
circle overlay
Knut Ole Tande
+47 916 56 104
knut.ole.tande@visindi.no

Leder IT Digital Kundefront

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Innovasjon og utvikling

KLP er i rask og positiv utvikling. Vi har en offensiv strategi hvor satsning på kundeorientering, teknologi og digitalisering blir viktig for å underbygge de forretningsmessige målene. Konsernets IT-organisasjon skal styrkes og viktige lederroller rekrutteres.

Seksjonen IT digital kundefront vil ha ansvaret for å videreutvikle dagens digitale kundefront på klp.no, samt ta i bruk nye løsninger og teknologier for å dekke fremtidige kundebehov.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for utforming og realisering av KLP sitt digitale målbilde for kundefront – i nært samarbeid med forretningskollegiet
 • Ansvarlig for relasjonen med relevante forretningsmiljøer knyttet til digitalt målbilde
 • Bygge en kultur for utvikling med fokus på kvalitet og effektive leveranser
 • Ansvarlig for kvalitet på design og utvikling, samt forvaltning av løsningene innenfor området
 • Ansvarlig for øvrig kompetanse på området innen arkitektur, brukerdesign, test eller teamledelse
 • Være IT-ledelsens representant i styringsfora på initiativer som i vesentlig grad berører seksjonens ansvarsområder
 • Ansvarlig for å kravstille og følge opp IT-leveranser fra eksterne på området
 • Lede utviklingen og gjennomføringen av seksjonens strategi, mål og handlingsplan
 • Være overordnet ansvarlig for områdets resultater inkl. regnskap/budsjett
 • Sikre en effektiv og fornuftig organisering av eget område gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner
 • Utvikle eget lederteam, gi tydelige tilbakemeldinger og følge opp prestasjoner/resultater
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere, herunder nødvendig kompetanseutvikling for å dekke morgendagens behov
 • Ansvarlig for de konsulentene/samarbeidspartnerne som arbeider med utvikling eller forvaltning av områdets løsninger

Du har høyere utdanning på masternivå gjerne innen teknologi, økonomi og/eller ledelse. Du har erfaring i tilknytning til hvordan gode digitale kundeopplevelser skal utvikles for å oppnå forretningsmessige mål, eksempelvis ved bruk av smidige utviklingsteknikker og tjenestedesign.

Som person er du visjonær, målrettet, strategisk og analytisk med solid gjennomføringskraft. Du er en endringsagent som evner å se muligheter i effektive og innovative digitale kundegrensesnitt. Du har gode relasjonsbyggende egenskaper og evner å samarbeide på tvers av roller og nivåer.
Du vil inngå i konsernets IT-ledelse og rapportere til Konserndirektør IT.

Eventuelle spørsmål kan stilles Visindi ved Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104, Atle Ronglan, tlf. 966 27 089 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.