Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder IT Liv og Pensjon

Om firma

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
KLP
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no
circle overlay
Knut Ole Tande
+47 916 56 104
knut.ole.tande@visindi.no

Leder IT Liv og Pensjon

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Forretningsanalyse – Utvikling – Effektivisering

KLP er i rask og positiv utvikling. Vi har en offensiv strategi hvor satsning på kundeorientering, teknologi og digitalisering blir viktig for å underbygge de forretningsmessige målene. Konsernets IT-organisasjon skal styrkes og viktige lederroller rekrutteres.

Seksjonen IT liv og pensjon vil ha ansvaret for å sikre at de sentrale IT-løsningene på pensjonsområdet effektivt understøtter dagens og morgendagens forretningsbehov.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for utforming og realisering av IT-målbildet innen pensjon
 • Ansvarlig for forretningsrelasjonen med livområdet
 • Ansvarlig for kvalitet på design og utvikling, samt forvaltning av løsningene innenfor området
 • Ansvarlig for øvrig kompetanse på området innen analyse, arkitektur og testutførelse
 • Være IT-ledelsens representant i styringsfora på initiativer som i vesentlig grad berører seksjonens ansvarsområder
 • Ansvarlig for å kravstille og følge opp IT-leveranser fra eksterne på området
 • Lede utviklingen og gjennomføringen av seksjonens strategi, mål og handlingsplan
 • Være overordnet ansvarlig for områdets resultater, inkl. regnskap/budsjett
 • Sikre en effektiv og fornuftig organisering av eget område gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere, herunder nødvendig kompetanseutvikling for å dekke morgendagens behov
 • Utvikle eget lederteam, gi tydelige tilbakemeldinger og følge opp prestasjoner/resultater
 • Ansvarlig for de konsulentene/samarbeidspartnerne som arbeider med utvikling eller forvaltning av områdets løsninger

Du har høyere utdanning på masternivå gjerne innen områdene teknologi, økonomi og/eller ledelse. Videre har du god forretningsforståelse og betydelig erfaring innen fagområdet IT i relasjon til pensjon- og livsforsikring. Du har evne til å se og vurdere hvordan teknologi skal anvendes for å oppnå forretningsmessige mål kombinert med grunnleggende arkitekturforståelse med tanke på veivalg for fremtiden – fortrinnsvis med tanke på teknologisk modernisering og forretningsmessig effektivisering. Du har bred ledererfaring, inkludert ledelse av ledere, endringsledelse, utviklingsledelse og generelt forbedringsarbeid, og kan dokumentere gode resultater innenfor dette.

Som leder er du målrettet, selvstendig, motiverende og evner å få med deg organisasjonen i kontinuerlig forbedring og endringer. Du er en utpreget relasjonsbygger og evner å samarbeide på tvers av roller og nivåer både internt og eksternt. Du har gode evner til å planlegge, forankre og gjennomføre og fremstår med faglig tyngde og troverdighet.
Stillingen inngår i konsernets IT-ledelse og rapporterer til Konserndirektør IT.

Eventuelle spørsmål kan stilles Visindi ved Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104, Atle Ronglan, tlf. 966 27 089 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.