Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder IT Skade, Bank, Kapitalforvaltning og Eiendom

Om firma

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
KLP
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no
circle overlay
Knut Ole Tande
+47 916 56 104
knut.ole.tande@visindi.no

Leder IT Skade, Bank, Kapitalforvaltning og Eiendom

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Forretningsrelasjon – leveransestyring

KLP er i rask og positiv utvikling. Vi har en offensiv strategi hvor satsning på teknologi, IT og digitalisering blir viktig for å underbygge de forretningsmessige målene. Konsernets IT-organisasjon skal styrkes og viktige lederroller rekrutteres.

Som leder for denne seksjonen vil du ha det overordnede ansvaret for forretningsrelasjonen og de avtalte tjenestene fra IT Konsern til datterselskapene i konsernet: skadeforsikring, bank, kapitalforvaltning og eiendom.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for forretningsrelasjonen med døtrene
  • Planlegging, koordinering og oppfølging av definerte leveranser og rådgivningstjenester fra IT Konsern og/eller eksterne samarbeidspartnere til døtrene
  • Være IT-ledelsens representant i styringsgruppene på prosjekter som i vesentlig grad berører seksjonens ansvarsområder
  • Være koordineringspunkt mellom IT-konsern og IT- og forretningsledelse i døtrene
  • Lede utviklingen og gjennomføringen av seksjonens strategi, mål og handlingsplan, sammen med lederteamene i IT Konsern og døtrene
  • Være overordnet ansvarlig for områdets resultater, inkl. regnskap/budsjett
  • Sikre en effektiv og fornuftig organisering av eget område gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner
  • Personalansvar for seksjonens medarbeidere, eksempelvis relasjonsansvarlige pr. område, herunder nødvendig kompetanseutvikling for å dekke morgendagens behov
  • Utvikle eget team, gi tydelige tilbakemeldinger og følge opp prestasjoner/resultater

Du må ha høyere utdanning på masternivå gjerne innen områdene teknologi, økonomi og/eller ledelse, i kombinasjon med betydelig erfaring innen IT-løsninger for fagområdene til døtrene. Dette innebærer god forretningsforståelse og/eller interesse innen bank, skade, kapitalforvaltning og eiendom. I tillegg må du evne å se, vurdere og gi råd om hvordan teknologi skal anvendes for å oppnå forretningsmessige mål. Videre må du ha god forståelse for fremtidige teknologiske trender innenfor gitte forretningsområder.

Som leder er du en strateg med evne til å se de overordnede linjene og gjøre dem om til konkrete og realiserbare løsninger. Du er selvstendig, evner å prioritere riktig og har stor gjennomføringskraft. Du kommuniserer og samarbeider godt på tvers av roller og nivåer. Du fremstår med faglig tyngde og troverdighet innen IT.
Stillingen inngår i konsernets IT-ledelse og rapporterer til Konserndirektør IT.

Eventuelle spørsmål kan stilles Visindi ved Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104, Atle Ronglan, tlf. 966 27 089 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.