Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder IT Strategi, Arkitektur og Sikkerhet

Om firma

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
KLP
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no
circle overlay
Knut Ole Tande
+47 916 56 104
knut.ole.tande@visindi.no

Leder IT Strategi, Arkitektur og Sikkerhet

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Forretningsorientering – teknologistrategi

KLP er i rask og positiv utvikling. Vi har en offensiv strategi hvor satsning på kundeorientering, teknologi og digitalisering blir viktig for å underbygge de forretningsmessige målene. Konsernets IT-organisasjon skal styrkes og viktige lederroller rekrutteres.

Som leder for IT strategi, arkitektur og sikkerhet vil du ha ansvaret for etablering og videreutvikling av IT-strategien, være teknologistrategisk partner mot øvrig organisasjon i tillegg til å ha overordnet ansvar for arkitektur og IT-sikkerhet.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for å utvikle og forvalte konsernets IT-strategi – med tydelig forankring i de forretningsmål konsernet har satt seg, samt de utfordringer og muligheter vi ser i våre markeder
  • Søke radikale forenklinger og være ambassadør for teknologiens muligheter både med konsern-, forretnings- og IT-ledelse
  • Tydeliggjøre IT-prinsipper som fører oss i riktig retning og kan benyttes i det daglige IT-arbeidet
  • Være IT-ledelsens representant i styringsfora på initiativer som i vesentlig grad berører seksjonens ansvarsområder eller er av overordnet strategisk art
  • Lede utviklingen og gjennomføringen av seksjonens strategi, mål og handlingsplan
  • Være overordnet ansvarlig for områdets resultater inkl. regnskap/budsjett
  • Sikre en effektiv og fornuftig organisering av eget område gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner
  • Utvikle eget team, gi tydelige tilbakemeldinger og følge opp prestasjoner/resultater
  • Personalansvar for seksjonens medarbeidere, innen strategirådgivning, arkitektur og IT-sikkerhet, herunder nødvendig kompetanseutvikling for å dekke morgendagens behov
  • Ansvarlig for de konsulentene som arbeider på området

Vi ser etter en person med høyere utdanning på masternivå innen områdene teknologi, økonomi, og/eller ledelse, og med betydelig erfaring fra strategiutvikling og arkitekturarbeid innen IT. Du har solid teknologi- og arkitekturforståelse med tanke på veivalg for fremtiden, fortrinnsvis innen modernisering og digital transformasjon, samt hvordan riktige teknologiske valg kan utvikle vår forretning og styrke vår posisjon i markedet. For å lykkes tror vi at du må ha erfaring fra et eller flere av KLP sine forretningsområder. Videre har du ledererfaring og kan vise til gode resultater.

Som person er du strategisk, analytisk og med solid gjennomføringskraft. Du er selvstendig, evner å få med deg organisasjonen og har gode samarbeidsegenskaper. Videre er du målrettet, resultatorientert og en god motivator. Du evner å fremstå med faglig tyngde og troverdighet både i konsern-, forretnings- og IT-ledelse, samt i eksterne forretningsrelasjoner.
Du inngår i konsernets IT-ledelse og rapporterer til Konserndirektør IT.

Eventuelle spørsmål kan stilles Visindi ved Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104, Atle Ronglan, tlf. 966 27 089 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.