Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder IT Strategisk Leverandørstyring

Om firma

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
KLP
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no
circle overlay
Knut Ole Tande
+47 916 56 104
knut.ole.tande@visindi.no

Leder IT Strategisk Leverandørstyring

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Partnerstrategi og -styring

KLP er i rask og positiv utvikling. Vi har en offensiv strategi hvor satsning på kundeorientering, teknologi og digitalisering blir viktig for å underbygge de forretningsmessige målene. Konsernets IT-organisasjon skal styrkes og viktige lederroller rekrutteres.

Som leder for strategisk leverandørstyring vil du ha ansvar for etablering og strategisk/taktisk oppfølging av samtlige partnere og leverandører innen IT.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for å utvikle og forvalte konsernets leverandør- og partnerstrategi – med tydelig forankring i de forretningsmål konsernet har satt seg, samt de utfordringer og muligheter vi ser i våre markeder
 • Konsolidere og profesjonalisere IT sine innkjøpsprosesser
 • Forhandle frem og operasjonalisere nye partnerskapsavtaler
 • Etablere, forvalte og utvikle en overordnet tjenesteavtalestruktur med en tydelig samarbeidsmodell/styringsstruktur, roller og prosesser
 • Etablere, forvalte og utvikle et oppfølgingsregime med relevante KPI’er
 • Lede utviklingen og gjennomføringen av seksjonens strategi, mål og handlingsplan
 • Være overordnet ansvarlig for områdets resultater inkl. regnskap/budsjett
 • Sikre en effektiv og hensiktsmessig organisering av eget område gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere, herunder nødvendig kompetanseutvikling for å dekke morgendagens behov
 • Ansvarlig for de konsulentene som arbeider på området i samarbeid med sentral ressursstyringsfunksjon
 • Være rådgiver for IT- og forretningsledelsen iht. beste praksis hva gjelder partnerskapsmodeller, roller i egen organisasjon, transisjon og effektive styringsstrukturer

Du har høyere utdanning på masternivå gjerne innen områdene teknologi, økonomi og/eller ledelse, i tillegg til betydelig erfaring innen leverandørstyring og -strategier. Du har god forretningsforståelse og interesse innen KLP’s kjerneområder, samt evner å se og vurdere hvordan leverandørmarkedet kan anvendes for å oppnå forretningsmessige målsettinger. Erfaring med globale strategiske partnere er ønskelig. Du er kommersielt anlagt med gode forhandlingsegenskaper, og har kjennskap til lovverk og rammebetingelser for sourcing. Videre har du bred ledererfaring og kan vise til gode resultater fra tilsvarende roller.

Som person er du en relasjonsbygger som fokuserer på å finne gode løsninger. Du er målrettet, strategisk, analytisk og forhandlingssterk med stor gjennomføringskraft. Du er selvstendig og evner å prioritere riktig, videre er du tydelig og får med deg organisasjonen i de valg som gjøres. Du fremstår med faglig tyngde og troverdighet både i konsern-, forretnings- og IT-ledelse, samt i eksterne forretningsrelasjoner.
Du inngår i konsernets IT-ledelse og rapporterer til Konserndirektør IT.

Eventuelle spørsmål kan stilles Visindi ved Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104, Atle Ronglan, tlf. 966 27 089 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.