Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder Norsk jernbaneskole

Om firma

Bane NOR planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Fremtidens jernbane er under planlegging og bygging og vil i økende grad digitaliseres. Denne utviklingen vil kreve enhetlige og gode IT-løsninger som leveres, vedlikeholdes og driftes på en god og profesjonell måte. Dette innebærer økt fokus på kostnadseffektivitet, forretningsdrevne løsninger, felles arkitektur, tydelige mål og enhetlig styring

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Bane NOR
Frist:
23/09/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hilde Heines Bachmann
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no
circle overlay
Monica Strysse
+47 971 00 769
monica.strysse@visindi.no

Leder Norsk jernbaneskole

Bane NOR planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Fremtidens jernbane er under planlegging og bygging og vil i økende grad digitaliseres. Denne utviklingen vil kreve enhetlige og gode IT-løsninger som leveres, vedlikeholdes og driftes på en god og profesjonell måte. Dette innebærer økt fokus på kostnadseffektivitet, forretningsdrevne løsninger, felles arkitektur, tydelige mål og enhetlig styring

Vil du lede den sentrale utdanningsenheten innen jernbanefag- og trafikkutdanning i Bane NOR ?

Jernbanen i Norge er et viktig satsningsområde i Nasjonal Transportplan og under kraftig utvikling. Sektoren har behov for å ivareta og tilføre ny fagkompetanse, ved hjelp av moderne og effektive undervisningsmetoder.
Deler av Norsk Jernbaneskole blir overført til Bane NOR fra 1. januar 2019. Det omfatter overføring av dagens kurs- og utdanningstilbud innen jernbanefag og trafikkutdanning. Lokførerutdanningen vil fremdeles være organisert under Jernbanedirektoratet.

Norsk jernbaneskole tilbyr jernbanefaglig utdanning til hele jernbanesektoren. Skolen tilbyr grunnutdanning for trafikkstyrere og togledere. I tillegg gjennomføres årlig en rekke trafikksikkerhetskurs, fagkurs for lærlinger og jernbanefaglige etter- og videreutdanning. I 2017 hadde skolen en portefølje på ca 61 500 kursdager.

Norsk jernbaneskole holder til i moderne lokaler på Grorud i Oslo og har ca 60 ansatte. I tillegg leies det inn et stort antall instruktører fra det jernbanefaglige miljøet.
Leder av skolen har det overordnede ansvaret for strategi, utvikling og drift av skolen. Leder er ansvarlig for å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling av utdanning innen jernbanesektoren – med særlig vekt på sikkerhetskompetanse.

Stillingen rapporterer til HR-direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet strategisk og organisatorisk ansvar for videreutvikling av jernbaneskolen
 • Sentral bidragsyter inn i «fremtidens Bane NOR kompetanse»
 • Resultatansvar for en omsetning på ca 110 mill. kr.
 • Ansvar for utvikling og evaluering av et markedstilpasset kurs og opplæringstilbud
 • Følge opp og videreutvikle kvalitetsarbeidet gjennom standarden ISO 9001
 • Fornye metodikk med økt digital opplæring
 • Sikre teknisk kompetanse og forståelse for å bidra inn i digitaliseringen av jernbanen
 • Internasjonalt samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innenfor pedagogikk, ledelse, administrasjon og økonomi
 • Ledererfaring med resultatansvar og gjennomføringsevne
 • Erfaring fra kvalitetssikringsarbeid, for eksempel ISO 9001 eller NOKUT-godkjenning
 • Erfaring fra opplæringsvirksomhet / kompetansestyring
 • Teknisk kompetanse og erfaring
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra internasjonalt samarbeid, for eksempel EU-prosjekter
 • erfaring fra e-læringsprosjekt / digitale opplæringsmetoder
 • erfaring fra kursadministrativt system

Personlige egenskaper
Vi søker deg som har en positiv, tydelig og inkluderende lederstil. Du er en sterk kommunikator som skaper god dialog internt på skolen og med resten av Bane NOR, samt en god relasjonsbygger. Du viser i praksis at du tar et helhetsperspektiv og du blir en viktig bidragsyter inn i «fremtidens Bane NOR kompetanse». Du trives med å lede og skape resultater gjennom andre. Du er strukturert og analytisk, med stort driv og selvstendighet. Du har høy personlig integritet, beslutningsevne og modenhet, som gjør at du står i endringer til de er sluttført. Du er kundeorientert og opptatt av avtalte leveranser.

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En unik mulighet til å jobbe i en organisasjon i utvikling og endring
 • En synlig og viktig rolle med stor påvirkningskraft