Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder Teknisk Forvaltning

Om firma

Kongsvinger har vært by i over 150 år og kommunen har i dag ca 18.000 innbyggere. Kongsvinger er regionsenter for sju kommuner med vel 53.000 innbyggere. Kongsvinger ligger sentralt på Østlandet med reiseavstand på under en time til Gardermoen og vel en time til Oslo. Kongsvinger er grensekommune til Sverige.

Kongsvinger kommune har 1200 medarbeidere. I tillegg er det etablert en rekke hel- og deleide kommunale selskaper som også leverer tjenester til kommunens innbyggere.

Den kommunale administrasjonen er oppdelt i de tre tjenesteområdene Samfunn, Oppvekst og Helse og omsorg som ledes av hver sin kommunalsjef.

Mer om Kongsvinger kommune: www.kongsvinger.kommune.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Kongsvinger
Arbeidsgiver:
Kongsvinger kommune
Frist:
29/05/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jenny Homme
+47 916 56 102
jenny.homme@visindi.no
circle overlay
Knut Ole Tande
+47 916 56 104
knut.ole.tande@visindi.no
Kommunalsjef Samfunn, Rune Lund, tlf. 474 54 453

Leder Teknisk Forvaltning

Kongsvinger har vært by i over 150 år og kommunen har i dag ca 18.000 innbyggere. Kongsvinger er regionsenter for sju kommuner med vel 53.000 innbyggere. Kongsvinger ligger sentralt på Østlandet med reiseavstand på under en time til Gardermoen og vel en time til Oslo. Kongsvinger er grensekommune til Sverige.

Kongsvinger kommune har 1200 medarbeidere. I tillegg er det etablert en rekke hel- og deleide kommunale selskaper som også leverer tjenester til kommunens innbyggere.

Den kommunale administrasjonen er oppdelt i de tre tjenesteområdene Samfunn, Oppvekst og Helse og omsorg som ledes av hver sin kommunalsjef.

Mer om Kongsvinger kommune: www.kongsvinger.kommune.no

Vil du være en drivkraft for utvikling av Kongsvinger by?

Innen tjenesteområdet Samfunn er det nå ledig stilling som leder for teknisk forvaltning. Den som tilsettes rapporterer til kommunalsjef Samfunn, og har ansvaret for plan, byggesak, landbruk, kart- og oppmåling og kommunalteknikk med egne teamledere. Teamlederne har delegert fagansvar. Leder for teknisk forvaltning har personalansvar for de i alt 22 medarbeiderne samt det overordnede og formelle ansvaret for tjenester og økonomi.

Det pågår en rekke spennende utviklingsprosjekter i Kongsvinger kommune og regionen. Videreutvikling av Kongsvingerbanen, ferdigstillelse av E-16 med 4-felts motorvei, byregionprosjekt og utvikling av en byplanstrategi, kollektivterminal, nye bolig- og næringsprosjekter og ny flerbruksterminal er noen av disse. Den som ansettes vil spille en sentral rolle i disse prosjektene, og dermed få en viktig funksjon i videreutviklingen av Kongsvinger by.

Vi søker en utviklingsorientert og handlekraftig leder med stort engasjement og god kompetanse innen byutvikling og tekniske tjenester. Du vil bli en pådriver for vekst og utvikling i byen og regionen. Du vil jobbe tett med politisk og administrativ ledelse og eksterne aktører. Vi ser for oss en tydelig, synlig og relasjonssterk leder med faglig ballast som skaper tillit. Drivkreftene i kommunen for utvikling og handling gjør dette til en sjelden mulighet for den rette til å skape synlige resultater.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, gjerne innen by- og samfunnsutvikling og tekniske tjenester
 • Faglig erfaring fra ett eller flere av ansvarsområdene
 • Kunnskap om kommunal virksomhet eller annen offentlig virksomhet
 • God ledererfaring, med kjennskap til de ulike sidene av lederrollen
 • Erfaring fra endrings-og utviklingsarbeid
 • Ha vist evne til å skape gode relasjoner og utløse innovative krefter hos medarbeidere
 • God økonomisk forståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det ligger store muligheter i rollen og som person må du være utadvendt, offensiv og ha et sterkt engasjement for å utvikle kommunen. Evne til å arbeide analytisk og strategisk med utviklingsoppgaver blir viktig. Videre må du være en god formidler, ha god rolleforståelse og se viktigheten av serviceutvikling og dialog med samarbeidspartnere.

Overordnet for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens og innbyggerens beste ligger til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer.

Vi kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med store påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. Søkeren vil bli kontaktet dersom kommunen ikke finner tilstrekkelig grunnlag for å unnta søknaden fra offentlighet.

For mer informasjon kontakt kommunalsjef Samfunn, Rune Lund på tlf. 474 54 453, eller Visindi ved Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Jenny Homme tlf. 916 56 102.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 29. mai 2017.