Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Leder virksomhetsutvikling –
liv og pensjon

Om firma

KLP er med sine over 950 ansatte og en forvaltningskapital på 652 milliarder kroner, Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
KLP
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no
circle overlay
Rune Hope
+47 450 75 000
rune.hope@visindi.no

Leder virksomhetsutvikling –
liv og pensjon

KLP er med sine over 950 ansatte og en forvaltningskapital på 652 milliarder kroner, Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

Produkt – Prosess – Analyse – Effektivisering – Endringsledelse

KLP er i rask og positiv utvikling og har en offensiv strategi hvor satsing på kundeorientering, teknologi og digitalisering er viktig for å underbygge de forretningsmessige målene. KLP har igangsatt et forbedringsprogram for å styrke kjernevirksomheten og posisjonere selskapet. Dette krever endring og optimalisering av produkter, tjenester og prosesser, samt i større grad sørge for en helhetlig og forretningsorientert utvikling. En forutsetning for å lykkes med dette forbedringsprogrammet er et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid mellom forretnings- og teknologimiljøene i KLP.

KLP søker derfor en dyktig leder for det nyopprettede området virksomhetsutvikling.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Vise vei og drive endringsarbeidet innenfor området liv og pensjon
 • Etablere og utvikle et fagmiljø for virksomhetsutvikling innen området
 • Prioritere og bistå med løpende avklaringer i utviklingsarbeid
 • Ansvarlig for interne og eksterne samarbeidspartnerne som arbeider med utvikling eller forvaltning av systemløsninger
 • Brobygger mellom ulike forretningsenheter og eksterne samarbeidspartnere
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere gjennom oppfølging av prestasjoner/resultater
 • Bidra til kompetanseheving og god metodisk tilnærming for virksomhetsutvikling i KLP

Kompetanse/erfaring:

 • Høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen områdene teknologi eller økonomi
 • Betydelig erfaring med virksomhets-/forretningsutvikling og forbedringsarbeid, gjerne fra konsulentvirksomhet, finansbransjen eller offentlig sektor
 • Ledererfaring og dokumenterte resultater fra tilsvarende roller
 • God forretningsforståelse og interesse for KLPs kjernevirksomhet
 • Solid metodisk skolering innen forretningsutvikling (BPR, Lean, Design Thinking etc.)
 • Erfaring med teknologiutvikling og leverandørsamarbeid
 • Sterke kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Strategiske og analytiske ferdigheter med sterk gjennomslagskraft
 • Høy grad av selvstendighet og evne til å prioritere riktig
 • Evne å motivere andre til innsats, resultater og arbeidsglede, samt få med seg organisasjonen på de veivalg som gjøres
 • Utpregede gode samarbeidsevner på tvers av roller og nivåer
 • Gode relasjonsbyggende egenskaper – både internt og eksternt
 • Fremstå med faglig tyngde og troverdighet både i interne lederfora, samt i eksterne forretningsrelasjoner

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer med stor mulighet for påvirkning
 • Godt arbeidsmiljø med kompetente og motiverte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Sentral beliggenhet i Bjørvika, Oslo

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Visindi ved Rune Hope, tlf. 450 75 000 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Foto: nyebilder.no