Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Manager Compliance & internal control

Om firma

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark.

Vi er et ungt fergeselskap som har vokst mye de siste årene ved å introdusere nye moderne skip til flåten vår, utvide rutetilbudet vårt og ved å gi kundene våre eksepsjonell service og verdi for pengene. Fjord Line er bygget på sunne verdier. Alt vi gjør er preget av handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Selskapet sysselsetter rundt 700 årsverk og transporterer årlig i overkant av 1 million passasjerer.

De fire skipene våre opererer på fem fergeruter mellom Norge, Sverige og Danmark. I tillegg til passasjertrafikk tilbyr vi også frakt av nyttekjøretøy og gods. Fjord Line har et obligasjonslån notert på Oslo Børs. Rickard Ternblom har vært selskapets konsernsjef siden 2015.

Utover passasjertrafikken har Fjord Line god kapasitet på frakt av cargo, som håndteres av Fjord Lines fraktavdeling i Norge og i Danmark.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Egersund/Stavanger
Arbeidsgiver:
Fjord Line
Frist:
30/05/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Dag Vevatne
+47 916 56 111
dag.vevatne@visindi.no
circle overlay
Siv Tone Hilde-Larsen
+47 916 56 109
sivtone.hildelarsen@visindi.no

Manager Compliance & internal control

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark.

Vi er et ungt fergeselskap som har vokst mye de siste årene ved å introdusere nye moderne skip til flåten vår, utvide rutetilbudet vårt og ved å gi kundene våre eksepsjonell service og verdi for pengene. Fjord Line er bygget på sunne verdier. Alt vi gjør er preget av handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Selskapet sysselsetter rundt 700 årsverk og transporterer årlig i overkant av 1 million passasjerer.

De fire skipene våre opererer på fem fergeruter mellom Norge, Sverige og Danmark. I tillegg til passasjertrafikk tilbyr vi også frakt av nyttekjøretøy og gods. Fjord Line har et obligasjonslån notert på Oslo Børs. Rickard Ternblom har vært selskapets konsernsjef siden 2015.

Utover passasjertrafikken har Fjord Line god kapasitet på frakt av cargo, som håndteres av Fjord Lines fraktavdeling i Norge og i Danmark.

Fjord Line er i vekst og vi søker etter en Manager Compliance and internal control som vil være ansvarlig for konsernets compliance og internkontroll. I forbindelse med å realisere vår strategi vil du bidra til å sikre gode og effektive arbeidsprosesser og jobbe på tvers av hele konsernet. Du har en framtidsrettet holdning, liker å jobbe i digitale systemer og er en proaktiv pådriver for videreutvikling av selskapet.

Stillingen er en nyopprettet stilling der den rette kandidaten i noen grad vil få mulighet til å være med på å påvirke innholdet i stillingen. Som Manager Compliance and internal control vil du ha hele konsernet som arbeidsområde og vil sitte tett på beslutninger som tas i selskapet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for utarbeiding og vedlikehold av konsernets Compliance- og internkontrollprosedyrer
 • Sikre at selskapets prosesser og internkontroll tilfredsstiller krav fra myndigheter, investorer og industri standarder
 • Utvikle og implementere opplæringsprogrammer og stå for compliance-opplæringen i selskapet
 • Utarbeide og revidere rapporter både til intern og ekstern bruk
 • Gjennomføre internrevisjoner, evalueringer
 • Lede og gjennomføre tildelte prosjekter
 • Planlegging og samkjøring mellom ulike avdelingers prosesser og policyer og bidra til kontinuerlig forbedring
 • Flagge kritiske risikoer og vurderinger til styret i Fjord Line
 • Ansvarlig for GDPR
 • Samarbeide med IT i forhold til risikovurdering
 • Være hovedkontakt mot Auditor i forbindelse med internkontroll og compliance
 • Bidra til å vedlikeholde Fjord Line sitt etiske fokus og positiv omdømme

Erfaring og kompetanse: 

 • Mastergrad innen finans/ revisjon / regnskap eller tilsvarende
 • Minimum 3-5 år relevant erfaring innen compliance og internkontroll
 • Erfaring fra velrennomerte revisjonsselskaper er en fordel men ikke et krav
 • Erfaring fra å identifisere, kommunisere og håndtere risiko
 • Kjennskap til og erfaring fra dataanalyser og vurdering av IT prosesser

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide å kommunisere både på et strategisk og operasjonelt nivå
 • Strukturert og selvstendig, og evne til å drive prosjekter
 • Fleksibel og høy arbeidskapasitet
 • God systemforståelse
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Omgjengelig og utadvendt

Stillingen inngår i selskapets økonomiavdeling og rapporterer til CFO.

Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor Egersund men også Terminalkontoret i Stavanger/Risavika vil kunne benyttes som kontorsted. Noe reisevirksomhet må påregnes.