Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Om firma

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er en selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon som ivaretar standardiseringen innen el- og ekom-området i Norge. Organisasjonen har 12 ansatte, holder til i moderne lokaler på Lilleaker utenfor Oslo, og administrerer ca. 100 standardiserings-komiteer med ca. 600 eksperter. Standardiseringsarbeidet på det elektrotekniske området er i stadig vekst og skjer i stor grad på internasjonalt plan. NEK er et aktivt medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC og den tilsvarende internasjonale organisasjonen IEC. Se www.nek.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Lysaker
Arbeidsgiver:
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hilde Heines Bachmann
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er en selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon som ivaretar standardiseringen innen el- og ekom-området i Norge. Organisasjonen har 12 ansatte, holder til i moderne lokaler på Lilleaker utenfor Oslo, og administrerer ca. 100 standardiserings-komiteer med ca. 600 eksperter. Standardiseringsarbeidet på det elektrotekniske området er i stadig vekst og skjer i stor grad på internasjonalt plan. NEK er et aktivt medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC og den tilsvarende internasjonale organisasjonen IEC. Se www.nek.no

Vi søker nå en drivende og dyktig person til å lede vårt markeds- og kommunikasjonsarbeid. Vedkommende skal sammen med våre partnere bidra til å øke tilgjengeligheten og distribusjonen av våre produkter i markedet.

Vår nye markeds- og kommunikasjonsansvarlig må trives med oppgaver både av strategisk og operativ karakter. Oppgaver og ansvar omfatter:

 • Strategisk markedsarbeid
  o Markeds- og salgsanalyse – identifisering av nye segmenter
  o Konseptutvikling
  o Varemerkebygging
  o Utvikling og implementering av kanal- og markedsstrategi
 • Produkt- og forretningsutvikling
  o Utvikle nye produkter og leveransemodeller
  o Digitalisering
  o Prising og oppdatering av salgsystemer
 • Salg og distribusjon
  o Oppfølging av eksisterende salgskanaler
  o Nettverks- og relasjonsbygging
  o Produksjon og distribusjon av fysiske produkter
  o Oppfølging av avtaler
 • Utvikling av handlingsplaner og gjennomføring av markedsaktiviteter
  o Gjennomføring og deltakelse på konferanse og messer
  o Utvikling av markedsmateriell
  o Innholdsproduksjon til div. kanaler som web og sosiale medier, nyhetsbrev
  o Innsalg til presse og magasiner, annet PR-arbeid

Vi ser for oss at den nye markeds- og kommunikasjonsansvarlige i NEK har følgende erfaring og kompetanse:

 • Noen års erfaring fra tilsvarende stilling
 • God faglig bredde
 • Internasjonal erfaring er en fordel
 • Gjerne erfaring fra forretningsutvikling og tjenesteutvikling innen digitale informasjonstjenester
 • Gode språkferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Prosjekt/prosjektledererfaring er ønskelig
 • Kjennskap til bransjen er en fordel, men ikke et krav

Vi forutsetter også høyrer relevant utdanning, minimum på bachelor-nivå.

Du må være utadvendt, ha god evne til å bygge relasjoner og kunne kommunisere godt med mennesker på forskjellige nivå.

Stillingen gir stor mulighet for dialog med sentrale aktører i bransjen og deltakelse i internasjonale fora. Rett person vil få god mulighet til å påvirke og løfte markeds- og kommunikasjonsarbeidet i NEK.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi v/ Siri Skauge tlf. 900 91 224 eller til Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.