Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Markeds- og kommunikasjonssjef

Om firma

Blå Kors Norge er en diakonal organisasjon og landets største ideelle aktør innenfor behandling av rus- og spilleavhengighet. Organisasjonen, som har mer enn 50 virksomheter, 1300 ansatte og mer enn 1400 tidgivere (frivillige), driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling, lavterskeltilbud, videregående skoler, arbeidstrening og inkludering mv. Et sentralt mål for organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Se også www.blakors.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Blå Kors
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hilde Heines Bachmann
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Markeds- og kommunikasjonssjef

Blå Kors Norge er en diakonal organisasjon og landets største ideelle aktør innenfor behandling av rus- og spilleavhengighet. Organisasjonen, som har mer enn 50 virksomheter, 1300 ansatte og mer enn 1400 tidgivere (frivillige), driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling, lavterskeltilbud, videregående skoler, arbeidstrening og inkludering mv. Et sentralt mål for organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Se også www.blakors.no

– med hjerte, kunnskap og kraft

Vil du bruke fagkompetanse din strategisk og operativt til å bygge en sterk merkevare?
Og bidra til å løse et stort samfunnsproblem?

Blå Kors ønsker videre vekst og søker derfor nå en strategisk sterk markeds- og kommunikasjonssjef som kan lede arbeidet med å videreutvikle merkevaren og Blå Kors’ kommunikasjon. Som markeds- og kommunikasjonssjef er du medlem av ledergruppen og vil lede et lite team. Du vil få ansvar for markeds- og kommunikasjonsarbeidet, myndighetskontakt, fundraising og digitaliseringen av disse områdene.

Markeds- og kommunikasjonssjef i Blå Kors har ansvar for å:

  • Reposisjonere merkevaren Blå Kors og løfte kjennskap og omdømme hos viktige målgrupper som brukere, pårørende, myndigheter og befolkningen for øvrig
  • Videreutvikle og implementere Blå Kors’ markeds- og kommunikasjonsstrategi og arbeide for at felles kommunikasjonsplattform og budskap blir brukt i hele organisasjonen
  • Utvikle mål, planer og program for markeds- og kommunikasjonsarbeidet i Blå Kors
  • Utvikle og iverksette digital strategi for markeds- og kommunikasjonsarbeidet
  • Sikre inntektene fra private givere gjennom utvikling av gode kommersielle konsepter og tiltak
  • Være en strategisk god rådgiver for ledergruppen og organisasjonen innen markeds- og kommunikasjonsarbeid og myndighetskontakt
  • Bidra aktivt inn i ledergruppen for å utvikle Blå Kors’ helhetlige arbeid
  • Lede, utvikle og inspirere medarbeiderne i avdelingen

I denne stillingen er det avgjørende å ha et sterkt engasjement for strategisk merkevarebygging og utviklings- og forbedringsarbeid. Du må se sammenhengen mellom strategi og taktisk arbeid, ha en involverende og engasjerende lederstil og vite at du lykkes best gjennom god samhandling og gode relasjoner til folk. Du må finne sterk motivasjon i å gjøre Blå Kors’ viktige arbeid mer synlig og å skape inntekter for å gi brukerne muligheter for mestring og mening.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad og CV sendes snarest.

Vennligst oppgi hvordan du ble oppmerksom på stillingen (eksempelvis LinkedIn, Facebook e.l.) i søknadsteksten.