Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Medisinsk sjef

Om firma

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger
Arbeidsgiver:
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Frist:
24/06/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no
Direktør for kommisjonen Pål Iden kan også kontaktes på tlf. 948 39 190

Medisinsk sjef

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Vil du lede et medisinsk team med betydning for norsk pasientsikkerhet?

Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten skal etableres i løpet av 2018 i Stavanger-området. Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til å forebygge fremtidige hendelser og gjøre helse- og omsorgstjenesten enda tryggere og bedre for pasientene.

Medisinsk sjef skal fungere som helsefaglig leder i undersøkelseskommisjonen og vil ha en sentral rolle i arbeidet med strategien rundt utvelgelse av hvilke alvorlige og uønskede hendelser kommisjonen skal granske og undersøke. Som medisinsk sjef får du hovedansvaret for utvikling og rekruttering av et medisinskfaglig team, være knutepunktet til organisasjonens fagkyndige kompetanse og du vil samarbeide tett med dyktige kollegaer i granskningsteamet. Stillingen får personalansvar for organisasjonens medisinske helsemedarbeidere, samt oppfølgingsansvar for sakkyndige og inngår i direktørens ledergruppe.

Medisinsk sjef:

 • er strategisk og analytisk orientert
 • har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner
 • evner å inspirere og lede kompetente medarbeidere
 • er en åpen, nysgjerrig og lyttende person

Medisinsk sjef må ha:

 • god kunnskap om norsk helse- og omsorgstjeneste og hvordan den er organisert
 • høyere utdanning som lege med relevant spesialitet/videreutdanning
 • relevant og solid ledererfaring
 • god rolleforståelse
 • erfaring fra både spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester vil være en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, lønn etter avtale og gode velferdsordninger. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi, eller direktør for kommisjonen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Søknad og CV sendes via www.visindi.no snarest og senest innen søknadsfrist.

Etter at søknadsfristen er gått ut lages det en offentlig og en utvidet søkerliste. Søkere som har bedt om konfidensiell behandling kan likevel bli oppført på søkerlisten. I så fall vil søkere bli varslet før offentliggjøring.