Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Økonomi- og stabsdirektør

Om firma

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har i underkant av 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på nær 70 milliarder kroner.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Eksportkreditt Norge
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no

Økonomi- og stabsdirektør

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har i underkant av 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på nær 70 milliarder kroner.

Som Økonomi- og stabsdirektør får du overordnet ansvar for økonomi og analyse, finans, IT og digitalisering, HR, anskaffelser og administrasjon for øvrig i Eksportkreditt Norge. Du får personalansvar for 14 medarbeidere, rapporterer til administrerende direktør og inngår i Eksportkreditt Norges ledergruppe.

Ansvar og oppgaver:
Under ditt ansvarsområde ligger blant annet finansoppfølging, analyse og kredittrisiko, regnskap og rapportering samt digitalisering av arbeidsprosesser, internkontroll og operasjonell risikostyring. Du holder i eierdialogen med Nærings- og fiskeridepartementet på felter som naturlig faller inn under en økonomidirektørs ansvarsområde, og er det naturlige kontaktpunktet for internrevisjon, ekstern revisjon og Riksrevisjon. Du har videre det overordnede ansvaret for HR- og IT-funksjonen i samarbeid med operative fagressurser innen de samme fagfeltene.

Rollen som økonomi- og stabsdirektør i Eksportkreditt Norge har et bredt faglig nedslagsfelt og innebærer både strategiske og operative elementer. Staben er kompetent, men liten, og stillingen spenner fra strategidiskusjoner og rådgivning med styret og administrerende direktør – til egne fullt ut operative og administrative gjøremål i hverdagen.

Erfaring:
Du har høyere utdanning innen økonomi eller finans, og solid ledererfaring fra roller som CFO/Økonomidirektør i relevante virksomheter. Erfaring fra bank/finansieringsinstitusjon, digitalisering av arbeidsprosesser og forståelse for kredittrisiko er ønskelig. Du har gjerne erfaring fra tilsvarende arbeid i eller opp mot statlig eide virksomheter, og god forståelse/interesse for virkemiddelapparatet og Eksportkreditt Norges samfunnsoppdrag.

Vi søker en initiativrik, omgjengelig og samlende leder som evner å ha mange baller i luften. Du er strukturert og analytisk sterk, og har svært gode skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk.

Muligheter:
Eksportkreditt Norge tilbyr en sentral og selvstendig lederrolle i et selskap med en viktig og samfunnsnyttig funksjon. Rollen som Økonomi- og stabsdirektør er en nøkkelrolle i organisasjonen og har bred grenseflate både internt og eksternt. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen?
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089.