Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Økonomisjef

Om firma

Signicat er en av Europas ledende leverandører av elektronisk identitet og elektronisk signatur. Selskapet ble etablert i 2007 og tilbyr skybaserte løsninger til både privat og offentlig sektor. Signicat i dag den klart største leverandøren av BankID i Norge og tilbyr både signering og autentisering med BankID og BankID på mobil. http://www.signicat.com

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
Signicat
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
CEO, Gunnar Nordseth tlf. 930 60 408

Økonomisjef

Signicat er en av Europas ledende leverandører av elektronisk identitet og elektronisk signatur. Selskapet ble etablert i 2007 og tilbyr skybaserte løsninger til både privat og offentlig sektor. Signicat i dag den klart største leverandøren av BankID i Norge og tilbyr både signering og autentisering med BankID og BankID på mobil. http://www.signicat.com

Nåværende økonomisjef slutter i selskapet, og vi søker hennes etterfølger.

Arbeidsoppgaver:

 • Økonomisjef vil rapportere til CFO (nyopprettet stilling), og vil håndtere den daglige arbeidsflyten/økonomistyringen i inn- og utland
 • Utarbeidelse av rapporter til offentlige myndigheter/styret/ledergruppa/ansatte/kunder/leverandører/bank/forsikring
 • Regnskap/lønn/faktura
  • Regnskapet har hittil vært ført internt, men vil trolig bli outsourcet til regnskapsbyrå. Ansvaret endres derfor trolig til løpende kontakt med og oppfølging av regnskapsbyrå. Hvilke av oppgavene som skal utføres av Signicat og hva som skal utføres av regnskapsbyrå vil bli vurdert sammen med ny økonomisjef og ny CFO
 • Håndtere praktiske ting rundt etablering og oppfølging av internasjonale. kontorer, bidra til vurdering av selskapsform (salgskontor, filial, AB. etc.), samt sikre en god arbeidsflyt i alle land
 • Løpende kontakt med revisor
 • Kontooppfølging inkl administrator til nettbankene.
 • Etablering EHF, e-fakturering og andre standarder i alle land og integrere mot økonomisystem og bank der det er mulig.
 • Gjennomføre årlig prisjustering
 • Budsjettplanlegging, gjennomføring og oppfølging
 • Årsoppgjør, rapportering til offentlige instanser i alle land
 • Emisjoner: informasjon til de involverte, innbetalinger, rapportering til revisor m.fl. vedlikeholde aksjeeierbok og opsjonsoversikt
 • Ansvar for gjennomføring av reglement, personalhåndbok og lovverk i avdelingen
 • Løse overordnede lønns- og personalspørsmål og mva/skatt/valutaspørsmål på avdelingen i samråd med CFO
 • Prosjektregnskap
 • Oppfølging, rapportering og kontakt mot Innovasjon Norge vedr skattefunn og risikolån

Ønsket bakgrunn:

 • Erfaring fra praktisk økonomifunksjon med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Erfaring fra et internasjonalt rettet selskap
 • Positivt med utdanning/erfaring i revisjon (HRS/MRR)