Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Økonomisjef

Om firma

Innherred Renovasjon er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontor i Verdal. Vi har total ansvar for innsamling og behandling av slam, samt behandling av husholdningsavfall i 10 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, tilsammen 94 000 innbyggere. Vi er en av Norges ledende avfallsselskap innen materialgjenvinning. 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Verdal
Arbeidsgiver:
Innherred Renovasjon IKS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Direktør Geir Tore Leira tlf. 950 77 358

Økonomisjef

Innherred Renovasjon er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontor i Verdal. Vi har total ansvar for innsamling og behandling av slam, samt behandling av husholdningsavfall i 10 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, tilsammen 94 000 innbyggere. Vi er en av Norges ledende avfallsselskap innen materialgjenvinning. 

Da nåværende økonomisjef nærmer seg pensjonistalder søker vi hans etterfølger. I Innherred Renovasjon jobber du i en innovativ bransje i vekst som skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Vi søker en fremoverlent økonomisjef med svært gode samarbeidsevner og høy arbeidskapasitet. Som økonomisjef i Innherred Renovasjon IKS må du evne å utvikle dagens økonomi- og regnskapssystemer og levere gode styringssystemer som er tilrettelagt for en digital fremtid.

Økonomisjefen leder arbeidet med konsernets økonomistyring, herunder regnskap budsjett, innfordring og lønn. Stillingen inngår i konsernledelsen. Stillingen rapporterer direkte til administrerende direktør.

Ansvar: 

 • Overordnet økonomisk fagansvar i konsernet
 • Personalansvar for økonomi- personalavdelingen
 • Ansvarlig for at arbeidet utføres i henhold til lover, forskrifter, andre pålegg fra myndighetene og gjeldende avtaler.
 • Ansvarlig for forberedelse av saker for styrene i Innherred Renovasjon konsern.

Arbeidsoppgaver: 

 • Strategisk utvikling av bedriften og tjenester til våre innbyggere.
 • Økonomisk analyse og beslutningsstøtte til styret, administrerende direktør og øvrige deler av virksomheten
 • Organisere aktiviteter og koordinere med administrative støttefunksjoner
 • Optimalisering av økonomiske tjenester
 • Resultatoppfølging og økonomisk rapportering
 • Utvikle avdelingen i tråd med selskapets visjoner, mål og verdier

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning innen økonomi.
 • Kjennskap til selvkostregelverket.
 • Erfaring fra operativ ledelse, og erfaring fra utviklingsarbeid.
 • God kunnskap om offentlig forvaltning
 • Erfaring kan kompensere for utdanning.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bruk av moderne IKT-teknologi og utstyr i arbeidshverdagen
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger