Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Økonomisjef

Om firma

Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon innen frukt, bær, grønnsaker og potet og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter. Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen at forbrukerne får norske kvalitetsprodukter hele året. Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge, både innen industri, distribusjon og omsetning. Gartnerhallen har 11 ansatte i sentraladministrasjonen og omsetter for ca. 2,3 mrd årlig.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Gartnerhallen
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no
Administrerende direktør Elisabeth Morthen, tlf. 934 18 160

Økonomisjef

Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon innen frukt, bær, grønnsaker og potet og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter. Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen at forbrukerne får norske kvalitetsprodukter hele året. Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge, både innen industri, distribusjon og omsetning. Gartnerhallen har 11 ansatte i sentraladministrasjonen og omsetter for ca. 2,3 mrd årlig.

Norske forbrukere etterspør kortreiste, norske grøntprodukter av høy kvalitet, og markedet er i stadig vekst. Gartnerhallen skal møte vekstmulighetene med en offensiv organisasjon som bidrar til at norskandelen i markedet øker. Vi skal fornye oss og forsterke organisasjonen med 3 nøkkelstillinger.

Som økonomisjef får du totalansvar for hele økonomifunksjonen i Gartnerhallen. Dette inkluderer blant annet ansvar for både systemsiden, budsjettering, finans, rutiner, regnskap og rapportering. Du får ansvar for å videreutvikle, modernisere og effektivisere system- og verktøybruk, samt etablere gode og robuste rutiner for overordnet virksomhets- og økonomistyring, inkludert rapportering til administrerende direktør og styret. Du får et stort og faglig bredt ansvar som stiller krav til både helhetlig forståelse og overblikk og operativ faglig kompetanse.

Ansvar/hovedoppgaver:

 • Utvikle en velfungerende økonomifunksjon med godt dokumenterte prosesser og rutiner
 • Evaluere, videreutvikle og modernisere all IT/systembruk innen økonomistyringsfunksjonen
 • Budsjettering, regnskap, finans, lønn, likviditet, årsoppgjør og løpende rapportering
 • Kontakt med styret, kunder, medlemmer og eksterne parter/leverandører som f.eks. IT/SW-partnere, revisor og ulike myndighetsorganer
 • Avregninger og transaksjonsflyt mellom distributør og medlemmer
 • Deltagelse i ledergruppen og i styremøter der dette er naturlig

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på Masternivå (siv.øk/MSc/MRR)
 • Bred faglig erfaring fra ulike funksjoner innen virksomhets- og økonomistyring, regnskap og/eller revisjon
 • God kjennskap til Excel og kompetanse om ulike økonomistyringsverktøy
 • Gjerne konsulentbakgrunn fra anerkjent konsulenthus og/eller kombinert med relevant linjeerfaring i økonomifunksjonen i en operativ virksomhet
 • Erfaring fra eller kjennskap til landbrukssektoren er en stor fordel, men intet absolutt krav
 • Ledererfaring er en fordel, men gode personlige forutsetninger for å være en god leder vil bli tillagt vekt

Stillingen passer for en sulten og faglig dyktig økonom som liker utfordringen med et overordnet totalansvar kombinert med utpreget operativ gjennomføring. Gartnerhallens administrasjon er liten og effektiv, dermed blir ditt faglige lederansvar kombinert med egen, aktiv utførelse av de fleste oppgaver. Økonomisjefen vil styre et fåtall innleide ressurser og eventuelt noen faste.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende rolle der rett person kan utgjøre en forskjell og sette solide spor etter seg. Du blir en meget viktig støttespiller for adm. dir, og får prøvd deg fra etablering av rutiner og gjennomføring på operativt nivå til rapportering i styrerommet og deltagelse i strategisk viktige beslutninger.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Visindi ved Frederic Moger, tlf. 415 48 884, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Evt. kan Administrerende direktør Elisabeth Morthen kontaktes på tlf. 934 18 160. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Søknad med CV sendes snarest.