Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Økonomisjef

Om firma

Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv. Kulturrådet ble opprettet i 1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og flere statlige støtteordninger. Årlig mottar vi 20 000 søknader om støtte. I 2017 forvalter Kulturrådet til sammen 1,3 milliarder kroner i statlige midler til kunst og kultur. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo og Trondheim. I løpet av 2018 skal det etableres et kontor i Bodø.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Kulturrådet
Frist:
04/02/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frederic Moger
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no
circle overlay
Rune Hope
+47 450 75 000
rune.hope@visindi.no

Økonomisjef

Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv. Kulturrådet ble opprettet i 1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og flere statlige støtteordninger. Årlig mottar vi 20 000 søknader om støtte. I 2017 forvalter Kulturrådet til sammen 1,3 milliarder kroner i statlige midler til kunst og kultur. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo og Trondheim. I løpet av 2018 skal det etableres et kontor i Bodø.

Det er ledig en fast stilling som økonomisjef i Kulturådet. Vi søker etter en leder med erfaring fra budsjett- og økonomiarbeid i staten.

Økonomiseksjonen har pr i dag ansvar for plan- og budsjettprosesser, regnskap, lønn, rapportering, internkontroll og anskaffelser. Økonomisjefen har det overordnede ansvaret for seksjonens portefølje, og har personalansvar for 7 medarbeidere. Økonomisjefen rapporterer til forvaltnings- og administrasjonsdirektøren. Kulturrådet er i ferd med gjennomgå utviklingsprosesser og ansvarsområdet kan bli endret.

Kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning innen økonomi, master eller tilsvarende
  • Ledererfaring fra en kunnskapsorganisasjon, gjerne innenfor offentlig forvaltning
  • Erfaring fra arbeid med budsjett, regnskap og økonomioppfølging, fortrinnsvis fra statlig virksomhet
  • Nødvendig med god kjennskap til bevilgningsreglementet for statsbudsjettet og økonomireglementet for statlige virksomheter

Egenskaper:

  • Du er målrettet, ambisiøs og analytisk
  • Du jobber strukturert med høy gjennomføringsevne
  • Du er flink til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
  • Du er trygg i rollen som leder

Vi tilbyr:

Stillingen er plassert i stillingskode 1211 Seksjonssjef og blir lønnet fra kr. 670 000 til kr. 720.000, etter statens regulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. Av lønnen blir det trukket 2 % til medlemsavgift i Statens pensjonskasse. Det er gode lån, pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse.

Vi har fleksibel arbeidstid og moderne lokaler i Oslo.

Andre opplysninger:
Kulturrådet er en IA-virksomhet, og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25 andre ledd. Søkeren vil i så fall bli varslet på forhånd.