Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Områdedirektør Øst

Om firma

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4 500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.
Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Bane NOR
Frist:
02/01/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jenny Homme
+47 916 56 102
jenny.homme@visindi.no
circle overlay
Vibeke Bjerknes
+47 986 45 381
vibeke.bjerknes@visindi.no

Områdedirektør Øst

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4 500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.
Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Jernbanenettet i Norge er inndelt i 6 geografiske områder, og vi søker nå Områdedirektør for området Øst.

Ansvar
Øst omfatter Østfoldbanen, Kongsvinger- og Gjøvikbanen og har 220 dyktige medarbeidere, 20 lærlinger og et budsjett på rundt 500 MNOK. Områdedirektøren har 2 Banesjefer, 2 prosjektsjefer, leder teknisk støtte, sikkerhets- og beredskapsrådgiver og informasjonsrådgiver direkte rapporterende.  Stillingen har personal-, budsjett- og resultatansvar og inngår i Infrastrukturdirektørens ledergruppe.
Du vil ha ansvar for drift, vedlikehold, investering og fornyelse av infrastrukturen i området.  Områdets beredskapsorganisasjon er tillagt stillingen, det samme er ansvar for sikkerhet og kvalitet på infrastrukturen. Områdedirektøren må kunne lede endringer på en tydelig og målrettet måte, og sikre gjennomføring av Bane NORs effektiviseringsprogram.

Arbeidsoppgaver

Områdedirektøren har ansvar for å bidra til at Bane NOR når sine mål gjennom

 • Sikkerhet og oppetid på infrastrukturen
 • Forvaltning, drift og vedlikehold
 • Fornyelse
 • Investeringer

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap om jernbane
 • Ledererfaring fra stor og kompleks virksomhet
 • Erfaring med ledelse av prosjekt- og / eller drifts- og vedlikeholdsorganisasjoner
 • Erfaring fra lederrolle i en kompleks organisasjon med resultat- og prosjektansvar med dokumenterte, gode resultater
 • Gode lederegenskaper med evne og erfaring med endringsprosjekter og – ledelse
 • Lederstilen er preget av at du er analytisk, strategisk, drivende, beslutningssterk, kommunikativ, inspirerende og serviceorientert

Vi tilbyr

 • En sentral rolle i et miljø med høy kompetanse
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Lønn etter avtale

Diverse
Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er «Åpen, Profesjonell og Engasjert».

Kontorsted er Oslo.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt frem til søknadsfristens utløp.

Ønsker du å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Opplysninger om deg kan gjøres offentlig selv om du har bedt om konfidensiell behandling. Vi gir deg beskjed dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. Offentleglova § 25.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Jenny Homme, tlf. 916 56 102, eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 2. januar 2018 via www.banenor.no.