Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Plan- og miljøsjef

Om firma

Randaberg kommune ligger på Nord-Jæren med Stavanger som nærmeste nabo, og er et grønt pusterom like inntil storbyen. Kommunen har ca 11 000 innbyggere, og over 900 fast ansatte. Visjonen vår er «Sammen skaper vi den grønne landsbyen» og våre verdier er nær, åpen og aktiv. Vi ønsker oss medarbeidere som identifiserer seg med både vår visjon og verdier.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Randaberg
Arbeidsgiver:
Randaberg kommune
Frist:
14/11/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no

Plan- og miljøsjef

Randaberg kommune ligger på Nord-Jæren med Stavanger som nærmeste nabo, og er et grønt pusterom like inntil storbyen. Kommunen har ca 11 000 innbyggere, og over 900 fast ansatte. Visjonen vår er «Sammen skaper vi den grønne landsbyen» og våre verdier er nær, åpen og aktiv. Vi ønsker oss medarbeidere som identifiserer seg med både vår visjon og verdier.

Har du erfaring med strategisk og smart utvikling
av plan, areal og miljø?

Vi søker en strategisk og innovativ plan- og miljøsjef som vil være med på å utvikle Randaberg kommune mot «smart landsby-konseptet». Som sjef for plan og miljø blir du en del av rådmannens ledergruppe, og får ansvar for tre fagledere og totalt ti ansatte innen arealplanlegging, byggesak, geodata, landbruk, natur/miljø og samfunnsikkerhet.

Randaberg kommune arbeider aktivt med strategi for planregulering og utvikling iht nasjonale føringer og regional samfunnsutvikling. Som plan- og miljøsjef fungerer du som bindeledd mellom lokalsamfunnet, nabokommuner, statlige myndigheter, næringsliv, politikere og konsulenter av plantjenester. Randaberg kommune har fokus på å digitalisere sine tjenester overfor innbyggerne, og plan- og miljøavdelingen er en sentral del i dette arbeidet.

Som kandidat til rollen må du være strategisk, samtidig som du evner å jobbe operativt. Du har god kjennskap til samfunnets behov for smartbyutvikling og har evne til å legge langsiktige planer. Du er utviklingsorientert og pragmatisk i arbeidet med å utvikle tjenestene og tilrettelegge til politisk behandling. For å trives i rollen må du ha et ønske om å bidra strategisk inn i rådmannens ledergruppe.

Rollen krever høyere utdannelse, og relevant erfaring. Du har ledererfaring og kan vise til gode lederegenskaper faglig og administrativt. Du har gode kommunikasjonsegenskaper på norsk muntlig og skriftlig, og har høy arbeidskapasitet. Det er ønskelig med offentlig erfaring, og du må ha god forståelse for rollefordelingen mellom politikk og administrasjon.

Som plan- og miljøsjef får du en sentral og synlig rolle i kommunen. Kommunens administrasjon er kjent for være effektiv og ha et godt arbeidsmiljø.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver fram til søknadsfristen går ut. Vi gjør oppmerksom på at ansettelsesprosessen gjennomføres etter reglene i offentlighetsloven.