Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Produksjonsdirektør (COO)

Om firma

AquaGen AS er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og selger genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret. Selskapet har også aktivitet innenfor andre akvakulturarter som stillehavslaks (coho) og rognkjeks.

AquaGen har hovedkontor i Trondheim, forskningsavdelinger i Trondheim og Ås, og produksjonsanlegg i Hemne-, Tingvoll-, Ørsta- og Steigen kommune. Virksomheten i Chile håndteres gjennom datterselskapene AquaGen Chile og Blue Genomics Chile. AquaGen-konsernet har 100 ansatte i Norge, 135 ansatte i Chile og en årsomsetning på over 600 MNOK.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
AquaGen AS
Frist:
05/05/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Adm. direktør hos AquaGen, Nina Santi, tlf. 411 48 138

Produksjonsdirektør (COO)

AquaGen AS er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og selger genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret. Selskapet har også aktivitet innenfor andre akvakulturarter som stillehavslaks (coho) og rognkjeks.

AquaGen har hovedkontor i Trondheim, forskningsavdelinger i Trondheim og Ås, og produksjonsanlegg i Hemne-, Tingvoll-, Ørsta- og Steigen kommune. Virksomheten i Chile håndteres gjennom datterselskapene AquaGen Chile og Blue Genomics Chile. AquaGen-konsernet har 100 ansatte i Norge, 135 ansatte i Chile og en årsomsetning på over 600 MNOK.

Stillingen som produksjonsdirektør (COO) inngår i ledergruppen i AquaGen. Stillingen er plassert i Trondheim. Noe reising til anleggene må påregnes.

COO har ansvaret for all produksjon i selskapet, både aktivitetene på sjø og land. Dette innebærer planlegging, innføring av nødvendig struktur, avvikshåndtering og dokumentasjon, samt samarbeid med FoU- og markedsavdelingene. I tillegg vil det være samarbeidsprosjekt med kunder og multipliere.

Vi søker en person med god formell kompetanse, forretningsmessig forståelse/kommersiell legning og ledererfaring fra produksjon. Erfaring fra sjømatnæringen vil være en stor fordel. Grensesnittet mellom produksjon, FoU, og marked stiller store krav til personlige egenskaper.

AquaGen tilbyr konkurransedyktige betingelser, et kompetent miljø og mulighet til å påvirke og utvikle et verdensledende selskap.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende del.