Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Produksjonssjef

Om firma

Duun Industrier AS utvikler, designer og produserer snøfresere, traktorskjær, gjødselutstyr, sandstrøere, vedmaskiner, beitepussere og diverse underleveranser innen laserskjæring, knekking, sveising, slyngrensing og lakkering. Bedriften er lokalisert i Åsen, 25 km nord for Stjørdal i Trøndelag. Duun Industrier AS omsatte i 2017 for ca. 72 MNOK. Med sine 52 erfarne og velkvalifiserte ansatte, fremstår bedriften som moderne og fremtidsrettet. Duun industrier skal nå styrke fabrikkorganisasjonen og tilføre mer erfaring og kompetanse på ledelse.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Åsen
Arbeidsgiver:
Duun Industrier AS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
Karl Martin Eggen, administrerende direktør i Duun Industrier AS, tlf. 959 41 151.

Produksjonssjef

Duun Industrier AS utvikler, designer og produserer snøfresere, traktorskjær, gjødselutstyr, sandstrøere, vedmaskiner, beitepussere og diverse underleveranser innen laserskjæring, knekking, sveising, slyngrensing og lakkering. Bedriften er lokalisert i Åsen, 25 km nord for Stjørdal i Trøndelag. Duun Industrier AS omsatte i 2017 for ca. 72 MNOK. Med sine 52 erfarne og velkvalifiserte ansatte, fremstår bedriften som moderne og fremtidsrettet. Duun industrier skal nå styrke fabrikkorganisasjonen og tilføre mer erfaring og kompetanse på ledelse.

Til å lede og utvikle produksjonen i Duun industrier AS søker vi nå etter en erfaren og utviklingsorientert produksjonssjef. Vi ønsker å styrke selskapets produksjon gjennom kontinuerlig og langsiktig forbedring, samt å etterstrebe forbedringsprosesser

Produksjonssjef inngår i selskapets ledergruppe og er øverste ansvarlig for selskapets produksjon.

Ansvar:

Produksjonssjef vil få ansvar for all produksjon ved Duun Industrier samt etterstrebe forbedringsprosesser og til enhver tid ha fokus på god drift (oversikt og fokus). Produksjon styres i dag i for stor grad etter en hierarkisk og foreldet modell. Beslutninger tas for sent. Beslutninger må tas lenger ned i organisasjonen av den som står nærmest utfordringen.

Hovedoppgaver:

 • Fokus på endringsledelse og utvikling av medarbeidere i produksjon
 • Identifisere og utvikle teamledere, bedre utnyttelse av kompetanse blant operatører
 • Planlegging og drift av produksjon
 • Initiere og lede forbedrings-/optimaliseringsprosjekter i produksjonen
 • Deltagelse i ledergruppen i selskapet
 • Samarbeid med øvrige avdelinger
 • Kontakt med samarbeidspartnere og kunder
 • Identifisere utfordringer, implementere, drive og videreutvikle kontinuerlige forbedringsprosesser, fokus på bedre flyt i produksjon og økt produktivitet
 • Vedlikeholde kvalitetsrutiner, følge opp HMS rutiner.
 • Påse at ansatte får nødvendig innføring i sikkerhetsrutiner, innøving av gode arbeidsrutiner, og bidra til godt arbeidsmiljø.

Utdanning:

 • Høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis innenfor maskinteknikk, produksjon eller prosess.
 • Erfaring vil også tillegges vekt.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Erfaring med industriproduksjon
 • Kompetanse på LEAN, forbedringsprosesser
 • Drift og produksjonsledelse
 • Ledererfaring fra produksjon
 • Økonomi og finansiell forståelse
 • Datakunnskaper
 • Må beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Markedsorientering og kundeforståelse

 

Arbeidssted: Åsen, nord i Trøndelag (25 km nord for Stjørdal).

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi ved Frode Hepsø Johansson, tlf. 992 21 300 eller Karl Martin Eggen, administrerende direktør i Duun Industrier AS, tlf. 959 41 151. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest via visindi.no