Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Prosjektdirektør Applikasjoner

Om firma

Bane NOR planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Bane NOR
Frist:
01/08/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jenny Homme
+47 916 56 102
jenny.homme@visindi.no
circle overlay
Rune Hope
+47 450 75 000
rune.hope@visindi.no
circle overlay
Vibeke Bjerknes
+47 986 45 381
vibeke.bjerknes@visindi.no

Prosjektdirektør Applikasjoner

Bane NOR planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi. Norges største teknologiprosjekt ERTMS – nytt signalanlegg for jernbane har en ramme på mer enn 20 MRD NOK og er planlagt implementert i 2034. Prosjektet er inne i en viktig og kritisk fase og vi søker Prosjektdirektør Applikasjoner.

Ett av Norges største teknologiprogram – nytt signalanlegg for jernbanen

Nytt signalanlegg for jernbanen / ERTMS er organisert som et eget program i Bane NOR hvor konsernsjefen er programeier og konsernsjef Digitalisering og teknologi er programdirektør. Prosjektet har tre delprosjekter; Applications – systemløsningene med tilhørende grensesnitt, System Deliveries – utrulling av utstyr i togene og langs toglinjene, Organisation Transformation – implementering med tilhørende opplæring. Våren 2018 er det signert kontrakter med leverandører for rundt 10 MRD NOK og totalrammen for programmet er mer enn 20 MRD NOK.  I dag har programmet totalt 160 dyktige medarbeidere. Programmet har et stort omfang og det vil være tre sidestilte prosjektdirektører som rapporterer til programdirektøren.  Vi søker Prosjektdirektør Applikasjoner.

Ansvar
Prosjektdirektør Applikasjoner får ansvaret for all programvareutvikling med tilhørende grensesnitt. Stillingen har ansvar for leverandører, personal og budsjett og rapporterer til konserndirektør Digitalisering og teknologi.

Arbeidsoppgaver
Sentrale oppgaver blir å følge opp leverandører og sørge for å holde fremdriftsplanen i prosjektet – både i forhold til eget ansvarsområdet og for totalen. Det vil være utstrakt kontakt med alle interessentene i og rundt prosjektet.

Kvalifikasjoner

  • Flere års erfaring fra store prosjekter / endringsprogrammer der teknologi eller IT har vært en vesentlig komponent.
  • Dokumenterte resultater fra prosjektstyring innenfor store IT-prosjekter og program som er gjennomført i Norge.
  • Lang erfaring i bruk av prosjektmetodikk (for eksempel Prince2).
  • Erfaring med oppfølging av leverandører og komplekse leveranser.
  • Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
  • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå eller tilsvarende

Vi tilbyr
En sentral stilling med stor påvirkningsmulighet for Norges fremtidige jernbane. Konkurransedyktige betingelser, utviklingsmuligheter og et kompetent miljø.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er «Åpen, Profesjonell og Engasjert».
Kontorsted er Oslo.

Ønsker du å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette.  Opplysninger om deg kan gjøres offentlig selv om du har bedt om konfidensiell behandling. Vi gir deg beskjed dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. Offentleglova § 25.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Jenny Homme, tlf. 916 56 102, Rune Hope, 450 75 000 eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 1. august 2018.